Οι απώλειες υπολογίζονται σε σύγκριση με το 2020 και εφόσον ολοκληρώσουν το σύνολο των προγραμματισμένων κινήσεων αποαναγνώρισης κόκκινων δανείων

Σε επίπεδα της τάξης του 1 δισ. ευρώ θα φτάσει η χασούρα στα καθαρά έσοδα από τόκους (ΝΙΙ) για τον τραπεζικό κλάδο τη διετία 2021 – 2022, ως αποτέλεσμα των μαζικών τιτλοποιήσεων και πωλήσεων κόκκινων δανείων, που διενεργούνται στο πλαίσιο του προγράμματος εξυγίανσης των ισολογισμών τους.

Πρόκειται για σημαντική απώλεια, δεδομένου ότι στο σύνολο της περυσινής χρήσης το σχετικό μέγεθος διαμορφώθηκε στα 5,50 δισ. ευρώ. Εκτιμάται ότι σε επίπεδο κλάδου θα χαθεί το 20% του NII, ενώ σε ορισμένους ομίλους θα φτάσει ακόμη και το 1/3.

Η αλήθεια είναι ότι η ταχύτητα αποαναγνώρισης επισφαλειών τα τελευταία 2,5 -κυρίως- χρόνια είναι εντυπωσιακή, με τις τράπεζες να μειώνουν τους δείκτες καθυστερήσεων από το 45% στο 20% στο β΄ τρίμηνο 2021, στο 10% στο τέλος της εφετινής χρήσης και στο 7% κατά μέσο όρο του 2022.

Μπορεί αυτή η εξέλιξη να είναι θετική, δημιουργεί όμως ένα άλλο πρόβλημα. Με δεδομένο ότι τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα που παραμένουν στους ισολογισμούς των πιστωτικών ιδρυμάτων, συμβάλλουν στην οργανική τους κερδοφορία, οι τραπεζικές διοικήσεις βρίσκονται σε συναγερμό για την αναπλήρωσή τους.

Μπορεί σε σχέση με τις πράσινες χορηγήσεις η συμβολή τους να είναι σημαντικά μειωμένη στα έσοδα, συμμετέχουν, ωστόσο, σε αξιοσημείωτο βαθμό στην οργανική κερδοφορία.

Το σχέδιο αναπλήρωσης
Στο πλαίσιο αυτό, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη αύξησης των νέων χρηματοδοτήσεων τα επόμενα χρόνια, για να κλείσει το κενό που δημιουργείται από τη μείωση του ενεργητικού των τραπεζών λόγω της στρατηγικής ταχείας εξυγίανσης που εφαρμόζουν.

Δεν χωρεί αμφιβολία, επισημαίνει τραπεζική πηγή, «ότι το οικονομικό περιβάλλον θα είναι υποστηρικτικό τα επόμενα χρόνια για αύξηση της πιστωτικής επέκτασης, ενώ θα αρχίσουν να τρέχουν και τα προγράμματα του Ταμείου Ανάπτυξης. Την ίδια στιγμή οι τράπεζες διαθέτουν επαρκή επίπεδα ρευστότητας και κεφαλαίων».

Ωστόσο, συμπληρώνει ο ίδιος, «για την επίτευξη αυτού του στόχου, απαιτείται αύξηση της υγιούς ζήτησης για δανεικά, κάτι που μένει να αποδειχθεί αν θα συμβεί».

Εξάλλου, σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση των εσόδων από νέες δανειοδοτήσεις θα παίξουν και τα επιτόκια. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά στην ευρωζώνη. Το γεγονός αυτό ασκεί πτωτική πίεση στο κόστος δανεισμού και στη χώρα μας, επηρεάζοντας τα τραπεζικά αποτελέσματα.

Αναλυτής που παρακολουθεί το κλάδο σημειώνει ότι η παράμετρος της οργανικής κερδοφορίας, θα επιδράσει καταλυτικά στις αποτιμήσεις των μετοχών των τεσσάρων μεγάλων, καθώς μετά τις υποσχέσεις των διοικήσεών τους για απόδοση ιδίων κεφαλαίων κοντά στο 10% και για διανομή μερίσματος από το 2023, οι προσδοκίες τους είναι αυξημένες.

Πηγή: Τράπεζες: Θα χάσουν καθαρά έσοδα 1 δισ. ευρώ λόγω εξυγίανσης