Το χτύπημα της κάρτας στις απλές συσκευές σήμανσης (ρολόγια) και τα σχετικά βιβλία στα οποία υπογράφουν οι υπάλληλοι του Δημοσίου κατά την προσέλευση και αποχώρησή τους, σύντομα θα αποτελέσει παρελθόν.

Ο έλεγχος τήρησης του ωραρίου των δημοσίων υπαλλήλων στο σύνολο των δημόσιων υπηρεσιών, θα διενεργείται σύντομο με ηλεκτρονικό-ψηφιακό μηχανισμό σήμανσης.

Το υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να διασφαλιστεί ο αποτελεσματικός έλεγχος τήρησης του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων ζητά από τους φορείς του Δημοσίου (δημόσιες υπηρεσίες, ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και ΝΠΔΔ), την εγκατάσταση του ηλεκτρονικού-ψηφιακού μηχανισμού.

Σύμφωνα με το ΑΜΠΕ, το υπουργείο με εγκύκλιο διασαφηνίζει την ανάγκη να υπάρξει ενιαίο σύστημα ελέγχου και συνολική καταγραφή και αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης, συγκέντρωσης και αποστολής όλων των στοιχείων -σχετικά με την τήρηση του ωραρίου- στην αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Εσωτερικών.

Αξίζει να σημειωθεί πως σήμερα υπάρχει ανομοιομορφία ανάμεσα στους φορείς του δημοσίου, καθώς άλλοι διαθέτουν τον ηλεκτρονικό-ψηφιακό μηχανισμό, άλλοι τα ρολόγια και ορισμένοι φορείς διατηρούν τα βιβλία.

Πηγή: Τέλος το χτύπημα κάρτας στο Δημόσιο – Έρχεται ψηφιακός έλεγχος για το ωράριο