Συνεδριάζει δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών το δημοτικό συμβούλιο Νότιας Κέρκυρας την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 18:00, με 18 θέματα (μαζί με τις ανακοινώσεις) στην ημερήσια διάταξη.
Πρόκειται για τα εξής:
1. Ανακοινώσεις – Ενημέρωση Δημάρχου προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
2. Ερωτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).
3. Λήψη απόφασης για την Έγκριση της αριθ. 11-02/03-07-2020 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύες Κέρκυρας (Εισηγητής η κ. Αθανασοπούλου-Δραγανίγου Κωνσταντίνα
4. Λήψη απόφασης για την συνέχιση της παραμονής του Δήμου Νότιας Κέρκυρας στον Σύνδεσμο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας μέχρι 31-08-2021. (Εισηγητής η κ. Αθανασοπούλου-Δραγανίγου Κωνσταντίνα
5. Έγκριση αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής 10-66/05-6-2020, 10-75/5-6-2020 και 12-80/26-6-2020 Πρόσληψη Προσωπικού για την κάλυψη αναγκών δράσεων Πυροπροστασίας και αναγκών αντιμετώπισης διασποράς COVID-19 (Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
6. Αναμορφώσεις Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2020, Δήμου Νότιας Κέρκυρας-Έγκριση αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής αριθ. 10-76/2020, 11-77/2020 12-84/2020
7. 13-92/2020, 14-101/2020 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σαγιάς Γεώργιος
8. Έγκριση αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής 10-71/2020 , 10-72/2020 Παράταση (Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος .).
9. Έγκριση εισηγητικής Έκθεσης Ά τριμήνου του έτους 2020 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 14-104/2020 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σαγιάς Γεώργιος )
10. Έγκριση προγραμματικής Σύμβασης με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης για την υλοποίηση του έργου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Wifi4EU (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σαγιάς Γεώργιος )
11. Λήψη Απόφασης για την παραχώρηση της Χρήσης του κτηρίου του Πρώην Δημοτικού Σχολείου Βραγκανιωτίκων στον Εξωραϊστικό Σύλλογο Βραγκανιωτίκων . (Εισηγητής ο κ. Νικόλαος Μπόγδος ).
12. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών , σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11δ του Ν. 4412/2016 . (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανδριώτης Σωκράτης )
13. 12 . Λήψη απόφασης για παραχώρηση της χρήσης του Γηπέδου 5χ5 πλησίον του Δημοτικού Σχολείου Αργυράδων στον Α.Π.Σ. Κρόνο Αργυράδων . (Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ιωάννης Καββαδίας
14. Έγκριση Οριστικού Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Νότιας Κέρκυρας . (Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος )
15. Συμβολή του Δήμου στην ομαλή εξέλιξη της τουριστικής περιόδου και στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, οι επιχειρήσεις και οι τουριστικές μονάδες που λειτουργούν στα διοικητικά όρια του Δήμου μας. (Εισηγητές οι κ.κ. Γκούσης Νικόλαος και Πανδής Ιωάννης ).
16. Ψήφισμα για τους συμβασιούχους εργαζόμενους στην καθαριότητα των Δήμων. (Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ιωάννης Καββαδίας)
17. Αντικατάσταση μελών στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή Παιδείας λόγω παραίτησης (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σαγιάς Γεώργιος )
18. Συζήτηση -Παρουσίαση των προβλημάτων της Τοπικής Κοινότητας Λευκίμμης (Εισηγητής Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Λευκίμμης κ. Γαρδικιώτης Κωνσταντίνος)