Το Περιφερειακό Τμήμα Ιονίων Νήσων του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας επισκέφθηκε ο κ. Θανάσης Θεοχαρόπουλος, συνοδευόμενος από τοπική αντιπροσωπία του Κινήματος Αλλαγής.

Το σχετικό δελτίο τύπου αναφέρει τα εξής:

Αντιπροσωπεία του Προεδρείου του 16ου Π.Τ. Ιονίων Νήσων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του Τμήματος Θεόδωρο Παγκράτη, τον Γενικό Γραμματέα, Γιώργο Πουλή και τον Οικονομικό Επόπτη Αλέξανδρο Ρέβη, συναντήθηκε στα γραφεία του τμήματος, με τον Βουλευτή, Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, του Κινήματος Αλλαγής, Θανάση Θεοχαρόπουλο, παρουσία των μελών της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΙΝ.ΑΛ. Ισμήνης Μώρου, και Αλέξανδρου Αλεξάκη και του Γραμματέα και της Υπεύθυνης Επικοινωνίας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΚΙΝ.ΑΛ. Κέρκυρας Νίκο Τησαρχόντου και Ελένη Τσαγκαράκη, αντίστοιχα.

Η αντιπροσωπία του Π.Τ. Ιονίων Νήσων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, παρουσίασε στον κο Θεοχαρόπουλο και την αντιπροσωπία του ΚΙΝ.ΑΛ. τη δομή και τα κύρια προβλήματα αναπτυξιακού χαρακτήρα της οικονομίας της Κέρκυρας.

Ιδιαίτερη, αναφορά έγινε στον τομέα του τουρισμού, όπου συζητήθηκαν τα προβλήματα και οι προοπτικές που υπάρχουν για τον Τουρισμό της Κέρκυρας και στο μέλλον. Ο κος Θεοχαρόπουλος, στο σημείο της συζήτησης που αφορούσε τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι υφίσταται μελέτη που αφορά τις δυνατότητες ανάπτυξης του Αγροτουρισμού στην Κέρκυρα, την οποία ο ίδιος επιμελήθηκε προσωπικά και δεσμεύτηκε να την στείλει στο Οικονομικό Επιμελητήριο για αξιοποίησή της.

Αναφορά έγινε και στον πρωτογενή Τομέα, όπου είναι σχεδόν ανύπαρκτος, στην ανάγκη ανάπτυξής του και διασύνδεσής του με τον τομέα του τουρισμού, στα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή η προσπάθεια, με κύριο πρόβλημα τον κατακερματισμό του κλήρου και στις προτάσεις που έχει καταθέσει το Π.Τ. Ιονίων Νήσων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών.

Επίσης, συζητήθηκε το θέμα των επενδύσεων, την πολύ μεγάλη ανάγκη που έχει το νησί σε νέες επενδύσεις, αλλά και των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επενδυτές στην προσπάθειά τους να επενδύσουν στην Κέρκυρα και γενικότερα στη χώρα μας, με κυρίαρχα προβλήματα τη γραφειοκρατία και τις καθυστερήσεις, αλλά και τις αντιδράσεις που πολλές φορές προκαλούνται από πολύ μικρές μειοψηφικές ομάδες πολιτών, για καθαρά ιδιοτελείς σκοπούς, προβάλλοντας διάφορους προσχηματικούς λόγους, οι οποίες ορισμένες φορές βρίσκουν στήριγμα σε πολιτικούς και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης με σκοπό τη μικροπολιτική εκμετάλλευση. Για το θέμα αυτό η κα Μώρου και ο κος Τησαρχόντου αναφέρθηκαν στην περίπτωση της Επένδυσης της Εταιρείας NCH Capital, στην περιοχή της Κασσιώπης και ενημέρωσαν την αντιπροσωπία της Διοίκησης Π.Τ. Ιονίων Νήσων του Οικονομικού Επιμελητηρίου, ότι η Νομαρχιακή Επιτροπή του Κινήματος Αλλαγής, πρόσφατα, έλαβε απόφαση στήριξης της επένδυσης δεδομένου ότι πρόκειται για μια πολύ ήπια επένδυση, η οποία ενσωματώνεται στο φυσικό περιβάλλον και παράλληλα το προστατεύει και το αναδεικνύει, ακολουθεί δε το μοντέλο ανάπτυξης της περιοχής και είναι ικανή να βελτιώσει σημαντικά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του τουριστικού προϊόντος της Κέρκυρας, ενώ προσφέρει πολλές θέσεις απασχόλησης. Ο κος Θεοχαρόπουλος αναφερόμενος στο θέμα, προσέθεσε ότι τέτοιου είδους επενδύσεις, ήπιου χαρακτήρα, οι οποίες σέβονται το περιβάλλον, είναι αναγκαίες για τον τόπο και το ΚΙΝ.ΑΛ τις στηρίζει.

Αναφορά, έγινε στους μεγάλους κινδύνους που ελλοχεύουν στο μέλλον για την Οικονομία της Κέρκυρας, εξαιτίας της αδυναμίας που παρουσιάζει η παρούσα Δημοτική αρχή για την στοιχειώδη αντιμετώπιση του προβλήματος.

Επιπλέον, ο κος Θεοχαρόπουλος και η αντιπροσωπία του ΚΙΝ.ΑΛ ενημερώθηκαν για το επιστημονικό έργο που έχει παράξει και συνεχίζει να παράγει, το Π.Τ. Ιονίων Νήσων του Ο.Ε.Ε., το οποίο στην πορεία του χρόνου έχει καταθέσει πλήθος επιστημονικά τεκμηριωμένων προτάσεων για την ανάπτυξη της οικονομίας της Κέρκυρας και των λοιπών νησιών των Ιονίων, οι οποίες όμως, φαίνεται, να μην αξιοποιούνται από τους φορείς τις τοπικής αυτοδιοίκησης.

Τέλος, ο Πρόεδρος του Τμήματος παρέδωσε στον κο Θεοχαρόπουλο και στα μέλη της αντιπροσωπίας του ΚΙΝ.ΑΛ τα πρακτικά του πρόσφατου Αναπτυξιακού Συνεδρίου που πραγματοποίησε το Π.Τ. Ιονίων Νήσων του Ο.Ε.Ε. και στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι προτάσεις του Οικονομικού Επιμελητηρίου και των λοιπών θεσμικών φορέων που συμμετείχαν σ’ αυτό, για την οικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, προς αξιοποίηση στην διαδικασία κατάρτισης του αναπτυξιακού του προγράμματος του ΚΙΝ.ΑΛ για τα Ιόνια Νησιά.