Σταθερή στην πολιτική της θεώρηση και με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος βασισμένη πάντα στην κείμενη νομοθεσία, η Περιφερειακή Αρχή θα συνεχίσει και θα ολοκληρώσει τις ενέργειες, τις οποίες έχει, ήδη, δρομολογήσει προκειμένου να καθοριστούν Λατομικές Περιοχές στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε -κατά πλειοψηφία- να εγκρίνει τις μέχρι τώρα πρωτοβουλίες της Περιφερειακής Αρχής αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα καθορισμού Λατομικών Περιοχών γνωμοδοτώντας θετικά στο ψήφισμα, το οποίο κατατέθηκε μετά τη συζήτηση του θέματος που εισηγήθηκε στη συνεδρίαση της Παρασκευής 28 Μαΐου 2021 η παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση για τα Ιόνια».

Η Περιφερειακή Αρχή είναι αποφασισμένη να δώσει οριστική λύση σε μια διαχρονική εκκρεμότητα, όπως είναι αυτή του καθορισμού των Λατομικών Περιοχών στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Το θέμα αυτό, κατά τη διάρκεια της θητείας της προηγούμενης Περιφερειακής Αρχής της «ΑΝ.Α.Σ.Α.», παρέμενε άλυτο για τρία και πλέον χρόνια, καθώς υπήρχε αδικαιολόγητη κωλυσιεργία από τους τότε ιθύνοντες λόγω των πολιτικών τους ιδεοληψιών, έλλειψη ρεαλισμού προς όφελος των τοπικών κοινωνιών -με δεδομένο το οικονομικό κόστος που επιφέρει ο μη καθορισμός των Λατομικών Περιοχών- και χωρίς κανένα νομικό έρεισμα.

Η πρόταση της Περιφερειακής Αρχής, η οποία υπερψηφίστηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων, αναφέρει τα εξής:

«Η Περιφερειακή Αρχή κινούμενη στο πλαίσιο της πολιτικής που έχει θέσει, αφ’ ενός της προστασίας του περιβάλλοντος, αφ’ ετέρου της υπαγωγής όλων των δραστηριοτήτων σε καθεστώς απολύτου νομιμότητας, συνεχίζει και ολοκληρώνει τις ενέργειες για τον καθορισμό Λατομικών Περιοχών, όπου αυτό έχει κριθεί απαραίτητο και αναγκαίο, κατόπιν έκφρασης γνώμης του Περιφερειακού Συμβουλίου για τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειάς μας.

 Η αναγκαιότητα του καθορισμού Λατομικών Περιοχών από δεκαετίες και πλέον έχει επισημανθεί, τόσο από τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες, όσο και από πολιτικούς εκπροσώπους και όργανα, αφορά δε, στην εκτέλεση ιδιωτικών και κυρίως στην εκτέλεση δημοσίων έργων.

 Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων συνεκτιμώντας την αναγκαιότητα καθορισμού Λατομικών Περιοχών, όπως έχει κατά καιρούς εκφραστεί, βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης των σχετικών διαδικασιών για τον καθορισμό τους, κατ’ ακολουθία όλων των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία διατάξεων, όπως αυτό υπαγορεύεται από την -υπό ευρεία έννοια- προστασία του δημοσίου συμφέροντος».