Ως μέλος στην Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.) εξελέγη η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, στις εκλογές που έγιναν τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου στα γραφεία της Ένωσης.

Η Περιφερειάρχης Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου δήλωσε: «Eίναι ιδιαίτερη τιμή η εκλογή μου και μεγάλη ευκαιρία η εκπροσώπηση της Περιφέρειάς μας στο Εκτελεστικό όργανο της ένωσης Περιφερειών για να προωθηθούν τα χαρακτηριστικά της νησιωτικής Περιφέρειάς μας με τις ιδιαίτερες ανάγκες προς αντιμετώπιση και τις ευκαιρίες προς αξιοποίηση».