Την Παρασκευή πρόκειται να ανοίξει και επίσημα η πλατφόρμα koinonikomerisma.gr ώστε  να υποδεχθεί τις πρώτες αιτήσεις για την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος από τους δικαιούχους.

Και φέτος όπως φαίνεται θα εξαιρεθούν από τη χορήγηση του κοινωνικού μερίσματος νοικοκυριά,που τα μέλη τους, βάσει της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος περιλαμβάνονται στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας διότι έχουν Ι.Χ. αυτοκίνητο ανώτερο των 1.928 κ.ε.. Αυτό θα γίνει  ανεξάρτητα από το εάν είχαν στην κατοχή τους το αυτοκίνητο, έστω και για ένα μήνα το 2017 και μετά ή έκλεισε δεκαετία ή ακόμη και αν το πούλησαν και δεν το κατέχουν σήμερα.

Επιπρόσθετα, εκατοντάδες πολύτεκνοι θα αποκλειστούν λόγω των αυστηρών περιουσιακών κριτηρίων από το μέρισμα. Καθώς ο νόμος ορίζει ως κριτήριο των καταθέσεων τις 9.000 ευρώ κατ’ άτομο, προσαυξανόμενες κατά 50% για κάθε ενήλικο μέλος της οικογένειας και 25% για κάθε ανήλικο μέλος. Από την άλλη πλευρά στο περιουσιακό κριτήριο θέτει ως όριο τις 120.000 ευρώ, προσαυξανόμενες μόνο κατά 12,5% για κάθε επιπλέον μέλος και μέχρι τις 180.000 ευρώ, δηλαδή μέχρι τρία ανήλικα παιδιά. Το κριτήριο αυτό φαίνεται πως αποκλείει μαζικά τους πολυτέκνους από το μέρισμα, αφού μία πολύτεκνη οικογένεια έχει μεγαλύτερης αξίας ακίνητη περιουσία για να στεγάζεται.

Επιπλέον, αν κάποιος έχει τεκμαρτό εισόδημα υψηλότερο από το δηλωθέν εισόδημά του, τότε χάνει αυτόματα το μέρισμα. Σήμερα το 40% των φορολογουμένων έχουν πολύ χαμηλά εισοδήματα, αλλά παρουσιάζουν υψηλότερα τεκμαρτά εισοδήματα. Πέρυσι δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχοι με χαμηλές συντάξεις που διέθεταν μικρά διαμερίσματα και φιλοξενούσαν τα άνεργα παιδιά τους που κατείχαν αυτοκίνητα δεν έλαβαν το μέρισμα.

Αδικίες προκύπτουν, ωστόσο, και με τις καταθέσεις. Πολλοί συνδικαιούχοι τραπεζικών λογαριασμών θα χάσουν και φέτος το μέρισμα, καθώς οι τόκοι που έχουν ήδη συμπληρωθεί στη φορολογική δήλωση τους αφορούν στο σύνολο του κατατεθειμένου ποσού. Δεν θα το χάσουν μόνο εάν είχαν προβλέψει να συμπληρώσουν στη φορολογική δήλωση το ποσό που επιμερίζεται σε κάθε δικαιούχο.

Τέλος, μία από τις πλέον μεγάλες αδικίες αφορά στους φιλοξενούμενους. Οι φιλοξενούμενοι δεν έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν αιτήσεις για το κοινωνικό μέρισμα εφόσον έχουν δηλώσει πως φιλοξενούνται από άλλον φορολογούμενο στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του έτους 2017, ακόμα και αν σήμερα δεν διαμένουν στο νοικοκυριό που είχαν δηλώσει.