Σχετικά βελτιωμένη είναι –συνολικά– η εικόνα της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές 14-17 ετών της εριφέρειας το 2017, συγκριτικά με το 2011.

Εντούτοις, στην περιφέρεια των Ιονίων Νήσων το 2017:
Ένας στους 8 (12%, κυρίως αγόρια) καπνίζει καθημερινά.
Ένας στους 9 (11%, κυρίως αγόρια) κατανάλωσε αλκοόλ ≥10 φορές τον τελευταίο μήνα.
Ένας στους 12 (9%, κυρίως αγόρια) έχει κάνει χρήση παράνομης ουσίας ≥3 φορές σε όλη τη ζωή.

Μεταξύ 2011 και 2017 αυξήθηκε σημαντικά το ποσοστό των μαθητών στο Ιόνιο που θεωρούν τη δοκιμή κάνναβης ‘ακίνδυνη’, καταδεικνύοντας τάση προς ενδεχόμενη απενοχοποίηση της χρήσης της.

Η προσκόλληση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα ηλεκτρονικά (διαδικτυακά) παιχνίδια φαίνεται ότι καθορίζει το ποιόν του ελεύθερου χρόνου μεγάλης μερίδας εφήβων, αποτελώντας πρόκληση εξίσου για γονείς και επαγγελματίες πρόληψης στην περιφέρεια:
Ένας στους 3 (37%, κυρίως κορίτσια) έχει ‘προσκόλληση’ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Σχεδόν ένας στους 5 (18%, κυρίως αγόρια) έχει ‘προσκόλληση’ στα ηλεκτρονικά παιχνίδια.
Ένας στους 5 (19%) μαθητές 14-17 ετών στα Ιόνια έχει ‘παίξει’ τον τελευταίο χρόνο χρήματα σε πρακτο-ρείοεύρημα που θέτει ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματική εφαρμογή του νόμου που αποκλείει εφήβους από τα σημεία στοιχηματισμού.

Αν και η χρήση παράνομων ουσιών από τους μαθητές 14-17 ετών στην περιοχή του Ιονίου παραμένει σταθερή μεταξύ 2011 και 2017, το κάπνισμα, η κατανάλωση οινοπνευματωδών και η χρήση «νόμιμων» ουσιών –όπως τα εισπνεόμενα και τα ψυχοδραστικά φάρμακα–, φαίνεται να μειώνονται. Ωστόσο, υπάρχει ανησυχία για τη σημαντική αύξηση κατά την ίδια περίοδο του ποσοστού των μαθητών που θεωρούν τη δοκιμή της κάνναβης ‘ακίνδυνη’ αλλά και για τα υψηλά ποσοστά προσκόλλησης των εφήβων της περιοχής σε δραστηριότητες όπως η κοινωνική δικτύωση (κορίτσια) και στα ηλεκτρονικά παιχνίδια (αγόρια).

Τα παραπάνω αποτελούν τα κύρια ευρήματα που περιλαμβάνονται στην Έκθεση για την έρευνα με τίτλο «Επιστημονική έρευνα στο μαθητικό πληθυσμό των Ιονίων Νήσων για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες εξαρτητικές συμπεριφορές», που δημοσιοποιήθηκε από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής, Νευροεπιστημών, & Ιατρικής Ακρίβειας ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ (ΕΠΙΨΥ) σε εκδήλωση που συνδιοργάνωσε η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας ΔΗΜΟΠ «ΝΙΚΟΣ ΜΩΡΟΣ» και πραγματοποιήθηκε χθες, Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018, στην Κέρκυρα με τη συμμετοχή και των Κέντρων Πρόληψης Ζακύνθου, Κεφαλληνίας-Ιθάκης και Λευκάδας και εκπροσώπους φορέων από τη σχολική και ευρύτερη τοπική κοινό-τητα, στην αίθουσα της Ιατροχειρουργικής Εταιρείας Κέρκυρας.

Η έρευνα –η οποία χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων– διεξήχθη κατά το σχολικό έτος 2016/17 με την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΥ και τη συνεργασία των Κέντρων Πρόληψης των εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας του ΟΚΑΝΑ/Τοπικής αυτοδιοίκησης των νομών Ζακύνθου, Κέρκυρας, Κεφαλονιάς-Ιθάκης και Λευκάδας. Συνδέεται επιστημονικά με την αντίστοιχη Πανελλήνια έρευνα του ΕΠΙΨΥ, η οποία υλοποιείται στην Ελλάδα ανά τετραετία ήδη από το 1984 (αρχικά από την Α’ Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών).

Με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, στην έρευνα συμμετείχαν 3.272 μαθητές/-ριες ηλικίας 14-17 ετών (Γ’ Γυμνασίου-Γ’ Λυκείου) από 79 Γυμνάσια και Λύκεια των τεσσάρων νομών, τα οποία επιλέχθηκαν τυχαία. Μετά από τη σύμφωνη γνώμη των διοικήσεων των σχολικών μονάδων, ανώνυμα ερωτηματολόγια χορηγήθηκαν ομαδικά μέσα στη σχολική αίθουσα από εκπαιδευμένα στελέχη και συνεργάτες των 4 Κέντρων Πρόληψης των εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας του ΟΚΑΝΑ/Τοπικής αυτοδιοίκησης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Η συμμετοχή στην έρευνα ήταν για τα σχολεία και τους μαθητές προαιρετική, ενώ πριν από τη χορήγηση των ερωτηματολογίων ζητήθηκε γονική συναίνεση. Τα ευρήματα της έρευνας, τα οποία συγκρίνονται επιπλέον με τα ευρήματα της αντίστοιχης έρευνας που είχε διενεργηθεί στην περιφέρεια και το 2011, προσφέρουν πολύτιμο υλικό για την αποτύπωση των αναγκών, το σχεδιασμό και την αξιολόγηση των παρεμβάσεων για τον περιορισμό του φαινομένου της χρήσης και της εξάρτησης στους εφήβους.

Η Έκθεση της έρευνας – διαθέσιμη τις επόμενες ημέρες ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας (www.pin.gov.gr) και των Κέντρων Πρόληψης σε Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Κεφαλονιά-Ιθάκη και Λευκάδα– περι-λαμβάνει στοιχεία για τη χρήση και τις αντιλήψεις των μαθητών της Γ’ Γυμνασίου και όλων των τάξεων του Λυκείου σχετικά με ουσίες όπως ο καπνός, τα οινοπνευματώδη ποτά, οι παράνομες ουσίες, οι ει-σπνεόμενες ουσίες, τα ψυχοδραστικά φάρμακα και οι «νέες» ψυχοδραστικές ουσίες.

Η Έκθεση εστιάζει, επιπλέον, στην υπερβολική ενασχόληση των εφήβων με το διαδίκτυο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, καθώς και με τον τζόγο/στοιχηματισμό. Οι τελευταίες αυτές συμπεριφορές αυτές μελετήθηκαν για πρώτη φορά στην περιφέρεια των Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο της παρούσης έρευνας.