Την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου, πραγματοποιήθηκε το διαδικτυακό forum “Στρατηγική Σύνδεση Της Παραγωγικής Βάσης Της Χώρας Με Τον Τουρισμό’’.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό του Αντιπεριφερειάρχη Αλ. Αλεξάκη:

Την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων εκπροσώπησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας και Ανταγωνιστικότητας, Αλέξανδρος Αλεξάκης και ο Πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Ιονίων Νήσων, Νίκος Μουζακίτης. Την επιμέλεια της διοργάνωσης είχε η εταιρεία Mact Media Group, ενώ η προβολή έγινε ζωντανά μέσω του διαδικτυακού καναλιού ITN News.
Κεντρικό θέμα ήταν η προοπτική της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την διαφοροποίηση του τουριστικού της προϊόντος, μέσω της διασύνδεσης του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό, της δυνατότητας διευρυμένης διάθεσης των τοπικών της προϊόντων και της ανάπτυξης παράλληλα του γαστρονομικού τουρισμού.
Στην τοποθέτηση του ο κος Αλεξάκης, μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στα ακόλουθα:
Τα τελευταία χρόνια κρίνεται ως επιτακτική η ανάγκη διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος και η Περιφέρεια Ιονίων μπορεί να υποστηρίξει ενεργά κάθε τουριστικό προϊόν, μιας και διακρίνεται από ένα πολυσυλλεκτικό υπόβαθρο πλούσιας και μακραίωνης αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, περιοχών φυσικού κάλλους και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, τοπία της υπαίθρου και παραδοσιακά χωριά.
Η καταστροφική κρίση των τελευταίων χρόνων και επιπρόσθετα η παγκόσμια υγειονομική κρίση της πανδημίας έχει οδηγήσει σε ένα, πέρα από κάθε αμφιβολία, συμπέρασμα: η μόνη περίπτωση για να βγει η χώρα από την δίνη της καταστροφής είναι η αναγέννηση της παραγωγής.Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, τα τελευταία χρόνια έχουν υλοποιηθεί σημαντικά καινοτόμα και νεοφυή επενδυτικά σχέδια, ενώ παράλληλα λαμβάνουν χώρα σημαντικές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην ανάδειξη της παραδοσιακής λαϊκής τέχνης των Ιονίων Νήσων
Ο πρωτογενής τομέας, ως ένα από τους βασικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, με το τεράστιο πλεονέκτημα της ποιότητας και ποικιλίας των προϊόντων του, μπορεί να αποτελέσει τον κλάδο που θα δώσει το έναυσμα και θα πυροδοτήσει τις προσπάθειες ανασυγκρότησης και σε άλλους τομείς της οικονομίας. Η σύνδεση και συνεργασία του πρωτογενούς τομέα και της ελαφράς μεταποίησης γεωργικών προϊόντων με την βιομηχανία του τουρισμού, μόνο αμοιβαία επωφελής μπορεί να είναι, προσδίδοντας την απαραίτητη προστιθέμενη αξία και στις δύο πλευρές.
Ο κος Μουζακίτης, κατά την διάρκεια της παρουσίασης των δράσεων της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Ιονίων Νήσων και του ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει για την εκπλήρωση του παραπάνω στόχου, τοποθετήθηκε ως εξής:
Η αλληλοεξάρτηση λοιπόν των δύο τομέων είναι εμφανώς σημαντική και αμφίδρομη, με περιθώρια ποσοτικής και ποιοτικής βελτίωσης. Η γαστρονομία, και μέσα από αυτήν ο πρωτογενής τομέας και τα τοπικά προϊόντα, είναι ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα, τα οποία μπορούν να συμβάλουν στην ποιοτική αναβάθμισή του τουρισμού.
Ειδικότερα :
-η αγροδιατροφή, στα Ιόνια που διαθέτουν πολλά νόστιμα και ποιοτικά προϊόντα πρέπει να είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον τουρισμό, και συγκεκριμένα με τις εναλλακτικές μορφές του (π. χ. αγροτουρισμός, οινοτουρισμός).
-η γαστρονομία ως παράγοντας εμπλουτισμού της ταξιδιωτικής εμπειρίας, θα είναι μια στέρεα βάση για την αναβάθμιση και προώθηση των τουριστικών προϊόντων, μέσα από δράσεις γευσιγνωσίας, ανάδειξης επτανησιακής κουζίνας, γαστρονομικών φεστιβάλ, κ.α
Όμως ο γαστρονομικός τουρισμός και η ασφάλεια των τροφίμων, αλλά και η γαστρονομική ταυτότητα κάθε προορισμού πρέπει να έχει πιστοποίηση, να συνδέεται με τοπικά σύμφωνα ποιότητας με βάση τα οποία θα πιστοποιούνται οι πάροχοι, με κριτήριο την ποιότητα αλλά και την αγροδιατροφική ασφάλεια, λαμβάνοντας το ειδικό σήμα πιστοποίησης.
Τo νέο επιθυμητό λοιπόν τουριστικό μοντέλο για να εφαρμοστεί, χρειάζεται νέα μοντέλα συνεργατικής διακυβέρνησης, νέες τεχνικές, γνώση και χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας. Ο ρόλος των διεπαγγελματικών οργανώσεων, που εκπροσωπούν όλο το φάσμα των επαγγελματικών κλάδων του αγροδιατροφικού τομέα, είναι πολύ σημαντικός για αυτό θα πρέπει να κινητοποιήσουμε όλες τις τοπικές δυνάμεις.
Τέλος αμφότεροι αναφέρθηκαν στην συνεργασία του Γραφείου Επιχειρηματικότητας και Ανταγωνιστικότητας και της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Ιονίων Νήσων, με στόχο την συγκρότηση των Τοπικών Ομάδων Γαστρονομίας, στο πλαίσιο διαβούλευσης και εκπόνησης του Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας Ιονίων Νήσων, το οποίο ήδη εντάσσεται στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό της Περιφέρειας για το 2021.