Του μουσικού Γιάννη Πανταζή

Τα εκθέματα της «Συλλογής Οψιδιανού Ζαφείρη Βάου» στο Μεταλλευτικό Μουσείο Μήλου σας προσκαλούν σε ένα ταξίδι στην ιστορία αυτού του ξεχωριστού νησαίου βράχου, από τον σχηματισμό του, κατά την διάρκεια των ηφαιστειακών εκρήξεων στην Μήλο, μέχρι την ανακάλυψή του από τους προϊστορικούς ψαράδες του Αιγαίου, πριν από 11.000 χρόνια.

Η συστηματική λατομεία και μεταφορά από τις φυσικές της πηγές σε μεγάλες αποστάσεις για την κατασκευή εργαλείων και όπλων, συνεχίστηκε μέχρι το τέλος της χρήσης του πριν από 3.000 χρόνια.

The exhibit of the “Zafeiris Vaos Obsidian Collection” in the Milos Mining Museum invites you to a journey in the history of this distinct rock, from its formation during the volcanic eruptions on Milos, to its discovery by the prehistoric Aegean fishermen 11,000 years ago; its systematic quarrying and transportation from its natural sources over large distances for the manufacture of tools and weapons, until the end of its use 3,000 years ago.

arxeion-politismou.gr

Πηγή: Οι κάτοικοι της Μήλου, πριν 11.000 χρόνια, εξόρυσσαν και εμπορεύονταν τον οψιδιανό!