Συνεδρίασε την Τετάρτη στα γραφεία του, ο σύλλογος “Αλεύχιμμον” με μοναδικό θέμα, τις εξελίξεις στη διαχείριση των απορριμμάτων στο νησί και στο δήμο Νότιας Κέρκυρας. 

Στην σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρει ότι πάγια θέση τού συλλόγου στο θέμα αυτό, είναι η διαχείριση να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες τής Ε.Ε. και συγκεκριμένα με την τελευταία τροποποίηση, το Μάρτη του 2018.

Η διαλογή των απορριμμάτων στην πηγή όπου παράγονται, αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη σωστή διαχείρισή τους, αφού έτσι μειώνει κατά πολύ τον όγκο τους. Η σωστή πρόληψη στην παραγωγή τους, η εφαρμογή τής κυκλικής οικονομίας και η ανάκτηση ενέργειας από την επεξεργασία τους, αποτελούν θεμελιώδεις αρχές αυτής τής διαχείρισης.

Βεβαίως και η όποια επεξεργασία τους, θα πρέπει να γίνεται στον τόπο όπου αυτά παράγονται. Δεν αποτελεί λύση η ευκαιριακή μεταφορά τους σε άλλα μέρη, μόνον και μόνον επειδή οι κοινωνίες που τα παράγουν, είναι ανίκανες να τα διαχειριστούν.

Ο δήμος Νότιας Κέρκυρας, πρέπει άμεσα να προχωρήσει στη δημιουργία σημείων ανακύκλωσης με 4 στην αρχή ρεύματα (χαρτί, πλαστικό, μέταλλο και αλουμίνιο) και στον ορισμό σημείων εναπόθεσης ή τρόπο αποκομιδής των ογκωδών αντικειμένων, βάσει της ανακοίνωσης. «Παράλληλα θα πρέπει να μεριμνήσει για την προμήθεια κομποστοποιητών, ώστε μέρος των απορριμμάτων να κομποστοποιείται και να χρησιμοποιείται για λίπανση. Είναι υποχρεωμένος επίσης, να απαιτήσει από τις αρμόδιες αρχές να μεριμνήσουν για την επεξεργασία όλων εκείνων των απορριμμάτων, τα οποία δεν ανήκουν στις πιο πάνω κατηγορίες και να μας καταθέσουν συγκεκριμένο σχέδιο, για την ασφαλή περισυλλογή και την επεξεργασία τους. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα φαρμακευτικά και τοξικά απόβλητα, τα υπολείμματα χρωμάτων, διαλυτικών, τα κάθε είδους άχρηστα λάδια, τα απόβλητα των ελαιοτριβείων κ.τ.λ. Για όλα αυτά, θα πρέπει να υπάρχει με ευθύνη του δήμου και κατ΄επέκταση τής πολιτείας, νόμιμος αποδέκτης στα όρια τού δήμου μας.

Οι λογικές τού να ψάχνουμε κάθε τόσο χώρους μεταφοράς των απορριμμάτων του νησιού μας, έξω από αυτό, το κόστος τής εκάστοτε μεταφοράς τους και η συστηματική αναβολή εξεύρεσης, μόνιμης, σωστής και βιώσιμης λύσης στον τόπο που παράγονται, δε μας βρίσκει σύμφωνους. Άλλωστε, πώς θα μπορούσε ένας περιβαλλοντικός σύλλογος με τόσους αγώνες στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος και της διαχείρισης των απορριμμάτων, να υιοθετεί λύσεις, οι οποίες επιβαρύνουν άλλες κοινωνίες μαζί με το περιβάλλον τους, έστω και αν αυτές βρίσκονται έξω από το νησί μας.

Κλείνοντας θέλουμε για μια ακόμα φορά να τονίσουμε ότι, η μόνη λύση στον τομέα των απορριμμάτων, είναι η σωστή διαχείρισή τους, στον τόπο που αυτα παράγονται. Ας στραφούμε λοιπόν όλοι προς αυτήν την κατεύθυνση, έτσι ώστε να καταφέρουμε να κρατήσουμε καθαρό το νησί μας, χωρίς να καταστρέφουμε το περιβάλλον του».