Εκδόθηκε ανακοίνωση από την παράταξη του Σπύρου Νεράντζη αναφορικά με τις διαδικασίες των τελευταίων προσλήψεων προσωπικού που έγιναν από τη δημοτική αρχή.

Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

Ο τρόπος με τον οποίο έγιναν οι τελευταίες προσλήψεις προσωπικού από την Δημοτική αρχή θεωρούμε ότι θα πρέπει να εξεταστούν από όλη την τοπική Αυτοδιοίκηση και να αλλάξουμε την φιλοσοφία και τον τρόπο αντιμετώπισης της Δημόσιας Διοίκησης.
Θα πρέπει να σταθούμε και να αναλύσουμε τις παρακάτω παραμέτρους :
• Σκοπιμότητα – αναγκαιότητα έκτακτων προσλήψεων
• Νομιμότητα διαδικασιών
• Ηθική και
• Επανάληψη των προσλαμβανομένων ατόμων
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η πολιτική επιλογή των συνεχόμενων έκτακτων προσλήψεων και σκόπιμες και αναγκαίες έχουν αξιολογηθεί.
Επίσης θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι διαδικασίες είναι νόμιμες ως προς τον χρόνο ανακοίνωσης και λήξης της προκήρυξης .
Όμως και νόμιμες να είναι, σίγουρα δεν είναι ηθικές και δεν προάγουν την διαφάνεια, την αξιοκρατία και την κοινωνική συνοχή. Ειδικά όταν δεν μπαίνουν τα απαραίτητα κριτήρια για την αξιολόγηση των προσλαμβανομένων.
Παρατηρούμε επίσης μεγάλο βαθμό επαναπρόσληψης – ανακύκλωσης των ίδιων προσώπων.
Μία επαναπρόσληψη,η οποία τη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία μπορεί να ενδύεται το μανδύα της νομιμότητας, για να αξιοποιηθεί η εμπειρία στο κάθε αντικείμενο.
Μια επαναπρόσληψη η οποία όμως δημιουργεί τεράστιες ανισότητες στο κοινωνικό σύνολο.
Μια επαναπρόσληψη η οποία εκμεταλλευόμενη την ανάγκη των συμπολιτών μας για εργασία και σε συνδυασμό με την «Μαυρογιαλούρια» παθογένεια μας, δημιουργεί πολιτικές δεσμεύσεις και ομηρίες σε συμπολίτες μας!
Μία επαναπρόσληψη για την οποία θα μπορούσαν όλα να είχαν αποφευχθεί αν δεν κάναμε προκήρυξη για 52 άτομα αλλά για 8 νέα άτομα. Αν για τα 44 άτομα δεν επέτρεπε η νομοθεσία την παράταση της σύμβασης , θα μπορούσαμε να βάζαμε σαν πρώτο κριτήριο αξιολόγησης την προϋπηρεσία. Να κάναμε ξεκάθαρο στους συμπολίτες μας ότι οι προκηρύξεις δεν είναι για 52 άτομα αλλά για 8. Να μην δίνουμε ελπίδες για θέσεις που δεν υπάρχουν, ούτε να κάνουν όνειρα που έχουν πολύ μικρή πιθανότητα να ζήσουν, ούτε να τρέχουν στα πολιτικά μας ή εργασιακά μας γραφεία για να «μεσολαβήσουμε» για μια θέση εργασίας που δεν υπάρχει.
Παρατηρώντας τις ειδικότητες των προσλήψεων, καθώς και τις υπηρεσίες τις οποίες ενισχύθηκαν τον τελευταίο χρόνο, θεωρούμε ότι ο Δήμος μας δεν έριξε το βάρος στο να στελεχωθεί σύμφωνα με την σκοπιμότητα και την αναγκαιότητα για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του. Βεβαίως και να ενισχυθεί ο Δήμος μας με προσωπικό, όχι όμως σαν ΟΑΕΔ αλλά φροντίζοντας να στελεχωθεί με το απαραίτητο σε χρησιμότητα προσωπικό.
Σίγουρα δεν είναι αυτοσκοπός μας η απόδοση ευθυνών ή η ακύρωση των προσλήψεων των συμπολιτών μας, οι οποίοι σίγουρα έχουν την ανάγκη της εργασίας και έχουν πέσει θύματα του πολιτικού μας τρόπου διαχείρισης των καταστάσεων.
Είναι απαραίτητο όμως :
• Να διαχωρίσουμε την δημόσια διοίκηση με τους αιρετούς. Σαν αιρετοί να βάζουμε τους στόχους, να δίνουμε το όραμα και να παρέχουμε την στήριξη στην Δημόσια Διοίκηση να κάνει την δουλειά της, όπως ξέρει πολύ καλά.
• Να φροντίζουμε να ακολουθούνται οι κανόνες και η νομοθεσία : συγκεκριμένα και αναλυτικά κριτήρια, διαφάνεια, χρονικά περιθώρια, επιτροπή αξιολόγησης, κλήρωση.
• Να απομακρύνουμε την «Μαυρογιαλούρια» παθογένεια της δημόσιας ζωής μας.
• Να απομακρυνθούμε από την διαμεσολάβηση μας και το «κατόπιν δικό μας ενεργειών».
• Να μην χρησιμοποιούμε την πρόσληψη ως μέσον αποπληρωμής προεκλογικών μας δεσμεύσεων ή ως μέσον αποπληρωμής άτυπων συνεργασιών και διευκολύνσεων.
• Να μην εκμεταλλευόμαστε την ανάγκη για εργασία των συμπολιτών μας για την δημιουργία πελατειακού κράτους και δεξαμενής ψηφοφόρων.
• Η σημερινές συγκυρίες ας είναι η αφορμή για μια σημαντική αλλαγή στον άσκησης της δημόσιας διοίκησης και της αξιοπρέπειας μας. Το οφείλουμε στους εαυτούς μας, στα παιδιά μας και στους συμπολίτες μας.