Η Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας, έπειτα από την επιβεβλημένη αναστολή λειτουργίας της λόγω της αναβάθμισης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και της πανδημίας COVID-19, ενημερώνει το κοινό της ότι από τη Δευτέρα 17/08/2020 καθίσταται δυνατή η προσέλευση του κοινού, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού  (τηλ. αριθμός 26610 38583), για το δανεισμό – την επιστροφή βιβλιακού υλικού. Με αίσθημα ευθύνης και σεβασμού προς τα μέλη και τους επισκέπτες, καθίστανται γνωστοί οι όροι χρήσης της Βιβλιοθήκης, σύμφωνα με όσα ορίζει η Κ.Υ.Α. Αριθ. Δια/ΓΠ. Οικ. 33465/2020 (ΦΕΚ 2087/Β/30-05-2020) και βάσει των υποδείξεων της ΕΕΒΕΠ (Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης), αναφορικά με την τήρηση συγκεκριμένων προστατευτικών υγειονομικών μέτρων, λόγω της πανδημίας COVID-19.

  • Δανεισμός και επιστροφή βιβλιακού υλικού πραγματοποιείται μόνο έπειτα από προγραμματισμένο ραντεβού με το προσωπικό της Βιβλιοθήκης.
  • Κάρτα μέλους εκδίδεται έπειτα από ηλεκτρονική αίτηση και με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών κατά την παραλαβή της.
  • Η επιστροφή των δανεισμένων βιβλίων γίνεται εντός πλαστικής σακούλας. Τα βιβλία που επιστρέφονται, τίθενται σε καραντίνα 72 ωρών.
  • Προβλέπεται η απολύμανση των χεριών κατά την είσοδο στο χώρο της Βιβλιοθήκης και η υποχρεωτική χρήση μάσκας.
  • Η πρόσβαση στο Κέντρο Πληροφόρησης, στις Αίθουσες Συλλογής και στο Αναγνωστήριο παραμένει, προς το παρόν, αδύνατη.
  • Αναστέλλονται οι ξεναγήσεις ομάδων επισκεπτών και η διενέργεια εκδηλώσεων στην αίθουσα Ρομποτικής και στην αίθουσα εκδηλώσεων.

Αρχές Σεπτεμβρίου θα κοινοποιηθεί νέο δελτίο τύπου με νέες ρυθμίσεις.

 

Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας, Αγγλικοί Στρατώνες – Παλαιό Φρούριο, τηλ. 26610 38583