Το Παρατηρητήριο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας για τη νόσο COVID-19, έχει ξεκινήσει την παρακολούθηση της εξέλιξης της επιδημίας σε τοπικό επίπεδο, σε πραγματικό χρόνο.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση:

 Με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, το Παρατηρητήριο έχει καταγράψει 40 επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου COVID-19 ανάμεσα στους μόνιμους κατοίκους της Κέρκυρας, καθώς και 52 επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου ανάμεσα στους επισκέπτες, από την έναρξη της επιδημίας μέχρι την 14 Σεπτεμβρίου.

Από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει ότι η διασπορά του νέου κορωνοιού SARS-COV-2 στον πληθυσμό της Κέρκυρας παραμένει σχετικά περιορισμένη. Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα COVID-19 αντιστοιχούν σε μια συχνότητα της τάξης 0,4 ανά 1000 κατοίκους, ενώ στο σύνολο της χώρας η αντίστοιχη συχνότητα προσεγγίζει το 1,3/1000. Ο πραγματικός αριθμός των κρουσμάτων είναι πολλαπλάσιος και δεν μπορεί να υπολογισθεί, αλλά μπορεί να εκτιμηθεί με σχετική βεβαιότητα ότι αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 1% του συνολικού πληθυσμού της Κέρκυρας.
Σε ότι αφορά τη γεωγραφική διασπορά των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων ανάμεσα σε μόνιμους κατοίκους, αυτή εμφανίζει υψηλότερη συγκέντρωση στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, και ιδιαίτερα στην πόλη της Κέρκυρας., ενώ παραμένει μικρός ο αριθμός των κρουσμάτων στις άλλες Δημοτικές Ενότητες, καθώς και στους Δήμους της Βόρειας και Νότιας Κέρκυρας
Συνολικά η επιδημιολογική καμπύλη χαρακτηρίζεται από την επανεμφάνιση κρουσμάτων ανάμεσα στους μόνιμους κατοίκους της Κέρκυρας, από τα μέσα Ιουλίου, μετά από μια περίοδο περίπου δύο μηνών χωρίς κανένα επιβεβαιωμένο κρούσμα. Από τα μέσα Ιουλίου έως τις 24 Αυγούστου καταγράφονται συνεχώς νέα κρούσματα με σχετικά σταθερό ρυθμό, ενώ στη συνέχεια ο ρυθμός αυτός εμφανίζει σχετική μείωση.

Ωστόσο, από τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, προκύπτει ότι ο ιός έχει πλέον διασπαρεί στον πληθυσμό της Κέρκυρας και μπορεί να εκδηλωθεί έξαρση της επιδημίας στη συνέχεια. Ο χρόνος εμφάνισης και η ένταση τέτοιων εξάρσεων είναι δύσκολο να προβλεφθεί. Η αυστηρή τήρηση των μέτρων και η συνεχής επιδημιολογική επιτήρηση και σε τοπικό επίπεδο για τον έγκαιρο εντοπισμό της εμφάνισης εστιών μετάδοσης και τον άμεσο έλεγχο τους είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Το Παρατηρητήριο για τη νόσο COVID-19 στο εξής θα είναι σε θέση να παρακολουθεί την εξέλιξη της επιδημίας σε πραγματικό χρόνο, με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό ενεργών εστιών μετάδοσης της νόσου και τη συμβολή στον έλεγχο τους, από τις αρμόδιες αρχές, καθώς και την συνεχή διαμόρφωση μιας όσο το δυνατόν σαφούς και ολοκληρωμένης εικόνας για την διασπορά του ιού στον πληθυσμό της Κέρκυρας.

Αναλυτική παρουσίαση της επιδημιολογικής εικόνας COVID-19 στην Κέρκυρα υπάρχει σε έκθεση του Παρατηρητηρίου, που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, και θα επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.