Από τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και ΔιαποντίωνΝήσων ανακοινώνεται ότι από αύριο Δευτέρα 16.03.2020 και για όσο διαρκέσουν τα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορονοϊού η λειτουργία των υπηρεσιών και η εξυπηρέτηση των πολιτών θα πραγματοποιείται ως ακολούθως:  

Θα εξυπηρετούνται μόνο όσα θέματα και υποθέσειςέχουν έκτακτο ή επείγοντα χαρακτήρα.

Για την εξυπηρέτηση των πολιτών από όλες τις υπηρεσίες του Δήμου θα προηγείται επικοινωνία είτε μέσω τηλεφώνου είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή fax. Σε περίπτωση χρήσης email ή fax, ο συναλλασσόμενος θα πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία επικοινωνίας του (email και τηλέφωνο).

Η ικανοποίηση των αιτημάτων των πολιτών, όπουαυτό είναι εφικτό, θα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή fax.

Όπου δεν είναι εφικτό και κρίνεται απολύτως αναγκαία η φυσική παρουσία, τότε η προσέλευση αυτού ή του νόμιμου εκπροσώπου του στις υπηρεσίες του Δήμουθα πραγματοποιείται αποκλειστικά κατόπιν προγραμματισμένης συνάντησης. Η ηλεκτρονική διεύθυνση και το fax όπου μπορούν οι πολίτες να στέλνουν τα αιτήματά τους είναι:

Εmail:  info@corfu.gov.gr

FAX : 26613 62702    

Τα δε τηλέφωνα Επικοινωνίας ανά θεματική ενότητα έχουν ως εξής:

1. Για θέματα Δημοτολογίου, στα τηλ. 26613 62751 – 26613 62752 – 26613 62750
2. Για θέματα Ληξιαρχείου, στα τηλ. 26613 62754 – 26613 62756 – 26613 62755
3. Για θέματα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, στα τηλ. 26613 62775 –  26613 62776 – 26613 62 774  26613 62773.
4. Για θέματα Εμπορικών Δραστηριοτήτων, στα τηλ. 266139500.
5. Για θέματα Οικονομικών γενικά, στα τηλ2661362791 – 26613 62792. Βεβαιώσεις Τ.Α.Π 2661362718 – 26613 62710 – Ταμείο 26613 62716 και 26613 62717.
6. Για θέματα Κοινωνικής Μέριμνας, στα τηλ26613 62126 και 26613 62124  26610 27955.
7. Για θέματα Παιδείας – Πολιτισμού & Αθλητισμού, στα τηλ26610 43443.
8. Για θέματα Τεχνικών Υπηρεσιών, στα τηλ2661364600  26613 64649.
9. Για θέματα Πολεοδομίας, στα τηλ. 26613 62241 26613 62289.
10. Για θέματα Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισμού & πρασίνου, στο τηλ26613 64633 και 15601.
11. Για θέματα Δημοτικής Ενότητας Κερκυραίων, στο τηλ26610 44838.
12. Για θέματα Δημοτικής Ενότητας Αχιλλείων, στο τηλ26613 61819.
13. Για θέματα Δημοτικής Ενότητας Παλαιοκαστριτών, στο τηλ26630 42120.
14. Για θέματα Δημοτικής Ενότητας Παρελίων, στο τηλ26613 61001.
15. Για θέματα Δημοτικής Ενότητας Φαιάκων, στο τηλ26613 62545.
16. Για θέματα Διαποντίων Νήσων, στο τηλ. 2661362740.