Ο Δήμος Κέρκυρας και Διαπόντιων Νήσων συμμετέχει στο πρόγραμμα «InterRegional Heritage Management e-System» (IRC-HERMES), το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Balkan – Mediterranean, με 1.026.215,00 ευρώ και στηρίζεται στην εξαιρετικά πετυχημένη μεθοδολογία καταγραφής ιστορικών οικισμών “HERMeS” στην Ερμούπολη (Σύρος). 

Στο IRC-HERMES ο Δήμος θα αποκτήσει με τη βοήθεια επί τόπου καταγραφών, ένα καινοτόμο σύστημα ψηφιακής διαχείρισης για 150 ιστορικά κτήρια Πόλη της Κέρκυρας, από τα οποία θα προκύψουν ιδιαίτερα χρήσιμα συμπεράσματα για την κατάστασή τους, τις απαιτήσεις συντήρησης και προστασίας καθώς και την ιστορική και αρχιτεκτονική τους αξία. Παράλληλα, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), με την υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτισμού και Περιβάλλοντος (ΕΛΛΕΤ) και του Ερευνητικού Κέντρου «ΑΘΗΝΑ», αναλαμβάνει να αναπτύξει σειρά ψηφιακών εφαρμογών με στόχο την εκπαίδευση στα τοπικά σχολεία της Κέρκυρας αλλά και την ενημέρωση και προσέλκυση επισκεπτών και τουριστών. Στο ίδιο έργο είναι ενταγμένοι ακόμη τρεις οικισμοί της παγκόσμιας λίστας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO: η Σάμος, το Αργυρόκαστρο και η Οχρίδα.
Με τις έκτακτες συνθήκες που δημιουργήθηκαν λόγω COVID19, υπήρξε καθυστέρηση στην επί τόπου καταγραφή των ιστορικών κτηρίων και τελικά αυτή πραγματοποιείται από 14 έως 20 Σεπτεμβρίου 2020 στην Πόλη της Κέρκυρας. Οι καταγραφές θα γίνουν τόσο στο εξωτερικό των κτηρίων όσο και στο εσωτερικό. Το συνεργείο καταγραφών θα τηρεί όλα τα μέτρα υγειονομικής ασφάλειας προκειμένου να προστατευθούν τόσο οι ίδιοι όσο και οι κάτοικοι.