Στο πλαίσιο της χθεσινής συνέντευξης Τύπου, η Δήμαρχος Κ. Κέρκυρας ερωτηθείσα σχετικά, απάντησε και για το εξώδικο των δυο δημάρχων Κέρκυρας Βορρά και Νότου, Μαχειμάρη και Λέσση αντίστοιχα, που αφορούσε στην διαδικασία μεταφοράς των απορριμμάτων.

Για το θέμα, ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής:

“Οι δια περιφοράς συνεδριάσεις προβλέπονται και είναι απολύτως νόμιμες στα πλαίσια και της ΠΝΠ της 11ης Μαρτίου 2020. Στις 10 Ιουνίου όλα τα μέλη του Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ συμπεριλαμβανομένων και των δύο δημάρχων κλήθηκαν να εκφράσουν τη σύμφωνη γνώμη τους για την αλλαγή του τόπου των δια ζώσης συνεδριάσεων τόσο της Εκτελεστικής Επιτροπής όσο και του Δ.Σ., στο δημαρχιακό κατάστημα Σαν Τζιάκομο, πλην όμως, μέχρι σήμερα δεν ανταποκρίθηκαν και επομένως εντελώς καταχρηστικά ζητούν να κριθεί ως μη νόμιμη η σύγκληση της δια περιφοράς συνεδρίασης. Αυτό ως προς το νόμιμο της σύγκλισης της συνεδρίασης δια περιφοράς.

Τώρα, επί του θέματος λειτουργίας του ΦΟΔΣΑ Κέρκυρας, θα πρέπει να πω στους αγαπητούς συνάδελφους του Νότου και του Βορρά ότι σύμφωνα με το νόμο, “οι ΦΟΔΣΑ που είχαν συσταθεί είτε ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου είτε ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου συνεχίζουν να ασκούν τις αρμοδιότητες που ασκούσαν πριν από την έναρξη ισχύος λειτουργίας των Ειδικών Περιφερειακών Διαβαθμιδικών ΦΟΔΣΑ. Επομένως, ο ΦΟΔΣΑ εξακολουθεί να έχει πλήρεις, χωρίς κανένα απολύτως περιορισμό αρμοδιότητες στα θέματα δικαιοδοσίας του μέχρι τη δημοσίευση σχετικής διαπιστωτικής πράξης περί σύστασης του νέου αυτού φορέα. Άρα, νόμιμα περιελήφθη ως θέμα για τη λήψη απόφασης η έγκριση μελέτης και διενέργειας διαγωνισμού μεταφοράς των απορριμμάτων μας των τριών δήμων της Κέρκυρας στην Κοζάνη για την επεξεργασία από την ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. για δύο χρόνια με δικαίωμα προαίρεσης για ένα ακόμη χρόνο.

Επίσης, καθίσταται σαφές βάσει νόμου ότι η μεταφορά που βρίσκεται στο στάδιο προ της υπογραφής σύμβασης έχει ελεγχθεί και έχει κριθεί νόμιμη σύμφωνα με την σχετική πράξη του ελεγκτικού συνεδρίου και με την σχετική απόφαση της αποκεντρωμένης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΟΔΣΑ συμπεριλαμβανομένων και των δύο δημάρχων ήταν απόλυτοι γνώστες του προγραμματισμού δράσεων του ΦΟΔΣΑ για την προκήρυξη του διαγωνισμού μεταφοράς των απορριμάτων και συνεπώς της έγκρισης της σχετικής μελέτης με τελικό στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας και την αποφυγή του κινδύνου σώρευσης των απορριμμάτων στην πόλη της Κέρκυρας αλλά και στο νησί γενικότερα.

Η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας, για το ίδιο θέμα δήλωσε μεταξύ άλλων και τα εξής:

“Θα ήθελα να επισημάνω ότι έχουν κάθε δικαίωμα φυσικά οι δύο αγαπητοί δήμαρχοι να εκφράζουν τις απόψεις τους. Αλλά και εμείς από την πλευρά μας δηλώνουμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση ο λειτουργών Φορέας Διαχείρισης Απορριμμάτων Κέρκυρας, όσο υπάρχει, και μέχρι την τελευταία μέρα ύπαρξής του, να ολιγωρήσει η να καθυστερήσει οποιοδήποτε έργο που έχει να κάνει με ένα τόσο σημαντικό ζήτημα. Αυτό σημαίνει ότι εμείς θα φέρουμε εις πέρας την αποστολή μας με άρτιο τρόπο με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και καλό μέχρι την τελευταία μέρα και θα συνεισφέρουμε το ίδιο θετικά και δυναμικά και στον διάδοχο φορέα.

Για να ξεκαθαρίσω λοιπόν ως προς την μεταφορά, δεν κάνουμε τίποτα άλλο από αυτό που είχαμε σχεδιάσει συνολικά ως Σύνδεσμος και αυτό που είχαμε ψηφίσει όλα τα μέλη μεταξύ αυτών και οι αγαπητοί δήμαρχοι Βορρά και Νότου. Η Ενιαία Αρχή και η απόφαση της Εκτελεστικής μας έδωσε τη δυνατότητα να μην πάμε σε ανοικτό διεθνή διαγωνισμό αλλά με έναν προϋπολογισμό να εκτελέσουμε τη μεταφορά των απορριμμάτων άμεσα, έχοντας ως προϋπόθεση -και υπάρχει και στη μελέτη του έργου μεταφοράς – να προχωρήσουμε και στη μεγάλη μεταφορά η οποία είναι δύο συν ένα χρόνια, με προαίρεση, ότι θα πρέπει δηλ. όταν τελειώσει η έκτακτη μεταφορά που θα διαρκέσει κάποιους μήνες να είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στην μεταφορά των δύο συν ένα χρόνων.

Αυτό, διότι δεν θέλουμε επουδενί ούτε μία μέρα να μείνουν τα σκουπίδια στους δρόμους για να κινδυνεύσει και να απειληθεί ξανά η δημόσια υγεία και η οικονομία του τόπου. Αυτά όλα είναι σχεδιασμός που είχαμε αποφασίσει, συναποφασίσει και με τα συναρμόδια υπουργεία αλλά και στο Διοικητικό συμβούλιο και στην εκτελεστική του ΦΟΔΣΑ με όλα τα μέλη. Δεν μπορεί να δηλώνουν άγνοια και δεν μπορεί να προφασίζονται άλλες δικαιολογίες και προσχώματα. Δεν κάνουμε τίποτα περισσότερο παρά ό,τι μας ενέκριναν οι αρμόδιες αρχές και σύμφωνα με τον σχεδιασμό που έχει εγκριθεί από τις αρχές, τα Υπουργεία, την Περιφέρεια και όλους μας. Και είναι και αν θέλετε καθήκον μας να το κάνουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα για να μην μείνει όπως είπα ούτε 1 ώρα μετέωρη η διαδικασία μεταφοράς.

Όσον αφορά αυτό που λένε για την δέσμευση, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα γιατί έχει ξεκαθαριστεί ότι οι λειτουργίες αυτές, προμήθειες και έργα, θα περάσουν αυτόματα στο νέο φορέα και θα συνεχιστούν από τον νέο φορέα υπό την σύσταση που θα έχει το καινούργιο Διοικητικό του Συμβούλιο. Επίσης υπάρχει ήδη η εναλλακτική, στην μεταφορά των δύο συν ένα χρόνων με προαίρεση, επειδή ήταν αιτούμενο των δημάρχων, αλλά ήταν δύσκολο να γίνει στην έκτακτη μεταφορά, έχει ήδη δηλαδή προβλεφθεί ότι θα μπορεί κάθε δήμος εφόσον επιθυμεί να κάνει ανεξάρτητα την μεταφορά για το δικό του Δήμο και για τις δικές του ποσότητες απορριμμάτων. Δηλαδή είναι σαν ένα έργο, μία παροχή υπηρεσίας με τρεις υποκατηγορίες: Βορρά, Μέση και Νότου. Άρα, αυτή η δυνατότητα ήδη τους παρέχεται από την μελέτη και από την προκήρυξη που θα βγει και γι’ αυτό τους καλούμε όλους μαζί για να τα ξανασυζητήσουμε.

Όσον αφορά την βιασύνη, πραγματικά δεν το καταλαβαίνω, νομίζω ότι μάλλον είναι χιούμορ ή αστειεύονται οι συνάδελφοι. Διότι μέχρι τώρα λέγανε ότι ολιγωρούμε και καθυστερούμε. Όταν γίνονται γρήγορα τα πράγματα και βλέπουν ότι παίρνουμε τις εγκρίσεις, ότι προχωράμε και ότι μας βρίσκουν καθόλα νόμιμους και σωστούς όλες οι υπηρεσίες, λένε ότι τα κάνουμε γρήγορα και ότι βιαζόμαστε. Δεν υπάρχει περίπτωση να ολιγωρήσουμε και να καθυστερήσουμε ούτε μία μέρα, αυτό δηλώνω. Αυτό να είναι ξεκάθαρο προς όλους και θα έπρεπε να παλεύουν μαζί με μας, για την Κέρκυρα, για να γίνουν όλα γρήγορα για να διασφαλίσουμε το μέλλον του νησιού και να μην διακινδυνεύσουμε νέο διασυρμό.

Άρα, αυτό θα θεωρήσω ότι ήταν αστείο από την πλευρά τους γιατί οι γρήγορες κινήσεις και ενέργειες εγώ εκτιμώ ότι πρέπει να επιβραβεύονται και να στηρίζονται όχι να καταδικάζονται. Αν λοιπόν με κατηγορούν ότι τα κάνω όλα πολύ γρήγορα, μάλλον αυτό είναι κομπλιμέντο και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για την επιβράβευση των προσπαθειών μου και για τις γρήγορες διαδικασίες που κάνει ο ΦΟΔΣΑ και η πλειοψηφία του. Τους ευχαριστούμε γιατί μας επιβραβεύουν και μας επιβεβαιώνουν γιατί κι εμείς αυτό λέμε, ότι σε μικρό χρονικό διάστημα έγιναν πολύ γρήγορα και πολύ νόμιμα και πολύ σωστά όλα, όπως εξάλλου μας έκριναν υπηρεσίες και φορείς.”