Έκθεση επικινδυνότητας καταρτίζουν οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Κέρκυρας για το κτήριο του Λιστόν, ύστερα από την πτώση επιχρισμάτων.

Μιλώντας στην ΕΡΤ Κέρκυρας η αντιδήμαρχος πόλης Νόνη Μάστορα είπε ότι τη μόνη παρέμβαση που μπορεί να κάνει ο Δήμος στα ιδιωτικά αυτά κτήρια είναι να επιστήσει την προσοχή στους ιδιοκτήτες ότι πρέπει να τα συντηρήσουν.

Για το λόγο αυτό ο Δήμος θα αποστείλει την έκθεση επικινδυνότητας στους ιδιοκτήτες.

Στη συνέχεια πρέπει να αναζητηθεί κάποιο πρόγραμμα προκειμένου να ενταχθούν για συνολική παρέμβαση στα εμβληματικά αυτά κτήρια για την πόλη της Κέρκυρας.