Απορρίφθηκε η αίτηση αναβολής της δίκης για το ΧΥΤΑ Τεμπλονίου που ζήτησε η πλευρά του Δήμου από το Δικαστήριο λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεις της συνηγόρου του Συνδέσμου Καθαριότητας (ΣΥΔΙΣΑ) προκειμένου να ενημερωθεί για την υπόθεση.

Το δικαστήριο έκρινε ότι δεν προσκομίστηκαν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και λόγω του χαρακτήρα του αυτοφώρου, η εκδίκαση θα προχωρήσει.