Ο Ροταριανός Όμιλος Κέρκυρας με δελτίο τύπου που εξέδωσε ανακοίνωσε ότι,μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για την ετήσια υποτροφία προπτυχιακών σπουδών 2019 – 2020, το Διοικητικό Συμβούλιο έκανε δεκτή την εισήγηση της Επιτροπής Υποτροφιών και αποφάσισε όπως για την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά η υποτροφία να απονεμηθεί λόγω ισοβαθμίας από κοινού στις :

Στυλιανίδη Ελένη του Θεοδοσίου, τελειόφοιτο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και στην

Τσέπερη Ελένη Σοφία του Χαράλαμπου, επίσης τελειόφοιτο του Τμήματος Βιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ο Ροταριανός όμιλος συγχαίρει τις ανωτέρω και εύχεται επιτυχία στις σπουδές τους.