Tο 20ο Συνέδριο της Ιατροχειρουργικής Εταιρείας Κέρκυρας θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα 20-22 Απριλίου στην Ιόνιο Ακαδημία.

– Παράλληλα θα διεξαχθεί και το 10ο Σεμινάριο Νοσηλευτικής.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα:

Παρασκευή 20 Απριλίου 2018                     
                                
12:30 – 13:30        

Προσέλευση – Εγγραφές

13:30 – 14:00        

Διάλεξη 
Προεδρείο:  Κ. Τσίλιας, Χ. Σπυρίδου
Φυσιολογικές μεταβλητές στο ΗΚΓ των νεαρών αθλητών
            Β. Στασινός

14:00 – 14:30         

Διάλεξη 
            Προεδρείο: Ι. Βλάχου, Σ. Πολίτης
            Ημικρανία: Απλές ερωτήσεις και κριτικές απαντήσεις
            Κ. Σπίγγος

14:30 – 15:00       

Διάλεξη
            Προεδρείο:  Ε. Κουλουρίδης 
Δέρμα και αρτηριακή πίεση
            Ε. Δαφνής

15:00 – 15:30         

Διάλεξη
            Προεδρείο:  Σ. Κωσταγιόλας, Α. Μαρτίνος
 Όταν ο κινηματογράφος εμπνέεται από την ψυχιατρική
    Α. Ανδριώτη

15:30 – 16:30        

Διάλειμμα

16:30 – 17:00        

Διάλεξη 
            Προεδρείο:  Σ. Ζαχαράτου, Ι. Προβατάς
Ο «κρυφός» ασθενής. Η ψυχιατρική στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
            Ν. Νούσης

17:00 – 17:30         

Διάλεξη 
            Προεδρείο:  Π. Χρίστου,  Κ. Αρμένη 
            Η χρήση των β αποκλειστών περιεγχειρητικά
            Γ. Παπαδόπουλος    
            
17:30 – 18:00        

Διάλεξη
            Προεδρείο:   Ι. Αργαλιάς, Α. Κοντογιώργης 
            Συχνές και υποτροπιάζουσες λοιμώξεις. Ανοσολογικός εργαστηριακός έλεγχος
             Ε. Λιάτσης

17.00 –  18.00         

Αίθουσα Συγκλήτου, Παράλληλη Συνεδρία, Ελεύθερες Ανακοινώσεις 
18.00 –  19.00         

Αίθουσα Συγκλήτου, Παράλληλη Συνεδρία, Ελεύθερες Ανακοινώσεις

18:00 – 19:00        

Στρογγυλό Τραπέζι
            Πρόληψη του καρκίνου του πνεύμονα. Νεότερα δεδομένα
            Προεδρείο: Ν. Καποδίστριας, Στ. Νικολούζος
18:00 – 18:15         

Καρκίνος του πνεύμονα. Η σημασία της ενημέρωσης και της πρόληψης
            Μ. Β. Δημοπούλου
18:15 – 18:30         

Τα οφέλη στην επιβίωση.  Η διεθνής εμπειρία
            Η. Παπανικολάου
18:30 – 18:45        

Νεότερες βρογχοσκοπικές τεχνικές
            Κ. Παγκράτης
18:45 – 19:00        

Προσέγγιση θετικού ευρήματος
            Ε. Χαϊνη

19:00 – 19:15        

Διάλειμμα

19:15 – 20:00        

Στρογγυλό Τραπέζι
            Νεότερες αγγειοχειρουργικές τεχνικές
            Προεδρείο: Χ. Γιάγκας, Ι. Ζαβιτσιάνος
19:15 – 19:35        

Ενδοαυλική θερμική κατάλυση της μείζονος σαφηνούς για τη θεραπεία της             φλεβικής ανεπάρκειας
            Α. Γιαννούκας
19:35 – 19:55        

SFALT (ScleroFoam Assisted Laser Therapy); innovation for the treatment of             venous insufficiency of the lower limbs
            L. Tessari
19:55 – 20:00        

Σχολιασμός – Συζήτηση  

20:00 – 20:30        

Διάλεξη
            Προεδρείο:  Κ. Καγκουρίδης 
            Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια
            Σ. Παπίρης

20:30 – 21:00        

Εναρκτήρια Διάλεξη
            Προεδρείο: Μ. Μάνδυλα – Kουσουνή, Β. Πανδής
            Μία διδακτορική διατριβή για την πανώλη στην Ελλάδα: μαρτυρία για το  επίπεδο των γνώσεων σχετικά με την ασθένεια κατά τα τέλη του 18ου και τις αρχές του 19ου αιώνα
            Δ. Ανωγιάτης -Pele
            Καθηγητής Ιστορικής Γεωγραφίας – Δημογραφίας, Τμήμα Ιστορίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

21:00 – 21:30       

Τελετή έναρξης – Χαιρετισμοί – Ανακήρυξη Επίτιμων Προέδρων

21:30             

Δεξίωση υποδοχής των συνέδρων

Σάββατο 21 Απριλίου 2018

09.00 –  12.30         

Αίθουσα Συγκλήτου,10o Σεμινάριο Νοσηλευτικής   

08:30 – 09:30        

Ελεύθερες Ανακοινώσεις
            Προεδρείο:  Κ. Χριστοδούλου, Σ. Ρωμαίος

09:30 – 10:45        

Στρογγυλό Τραπέζι
            Στεφανιαία Νόσος
            Προεδρείο: Ι. Ζαβιτσιάνος, Α. Δραγανίγος        
09:30 – 09:50        

Εισαγωγή στη Στεφανιαία Νόσο
            Κ. Μπάκας
09:50 – 10:10        

Συντηρητική αντιμετώπιση
            Β. Δημητρούλα
10:10 – 10:30        

Επεμβατική αντιμετώπιση
            Ε. Παππά
10:30 – 10:45         

Σχολιασμός – Συζήτηση

10:45 – 11:15        

Διάλειμμα καφέ

11:15 – 11:45       

Διάλεξη
            

Προεδρείο:, Τ. Σπίγγου, Ι Βλάχου
            Επιληπτικά σύνδρομα: διάγνωση και θεραπεία
            Σ. Γιουρούκος

11:45 – 12:15        

Διάλεξη
Προεδρείο: Ά. Μουζακίτη, Ε. Βλασερού
            Σύγχρονα φάρμακα και νεότερες μοριακές τεχνικές στην αντιμετώπιση και  διάγνωση των κακοήθων νεοπλασμάτων -Ν. Καποδίστριας
 

12:15 – 12:45        

Διάλεξη
            Προεδρείο: Κ. Σπίγγος, Χ. Μαραγκού
            Όγκοι εγκεφάλου στα παιδιά
            Σ. Σγούρος

12:45 – 13:15        

Διάλεξη
Προεδρείο: Ε. Ντουβέλης, Μ. Γονίδη         
            Υγρές Βιοψίες στην Ογκολογία – Ορίζοντες διαγνωστικών και θεραπευτικών     προσεγγίσεων στην κλινική πρακτική
            Γ. Πενθερουδάκης

13:15- 13:45        

Δορυφορική Διάλεξη 
Προεδρείο: Γ. Καλαμπόκης 
Με την ευγενική χορηγία της Abbvie
            Εξάλειψη της ηπατίτιδας C. Μύθος ή πραγματικότητα;-Χ. Παυλίδης

13:45- 14:15        

Διάλεξη
            

Προεδρείο: Δ. Πολυμενάκος, Κ. Ζούντελε
            Κακώσεις του νεογνού κατά τον τοκετό
            Ό. Κουρή-Καλλέργη

13.30 –  14.30         

Αίθουσα Συγκλήτου, Παράλληλη Συνεδρία, Ελεύθερες Ανακοινώσεις

14:15-16:00        

Μεσημβρινή διακοπή – Παρουσιάσεις e-poster

16:30 – 17:00        

Διάλεξη
Προεδρείο:  Ι. Κυπάρος, Ι.  Πασχαλίδης 
            Αποκατάσταση μαστεκτομής
            Ι. Μεταλληνός

17.00 –  18.00         

Αίθουσα Συγκλήτου, Παράλληλη Συνεδρία, Ελεύθερες Ανακοινώσεις 
18.00 –  19.00         

Αίθουσα Συγκλήτου, Παράλληλη Συνεδρία, Ελεύθερες Ανακοινώσεις

17:00 – 18:00        

Δορυφορικό Συμπόσιο    με την ευγενική χορηγία της ELPEN
            Γεφυρώνοντας την Κλινική με τη Θεραπευτική Αποτελεσματικότητα στο     Άσθμα
            Προεδρείο: Σ. Παπίρης            
17:00 – 17:15        Πνευμονία κοινότητας
            Ε. Μάναλη 
17:15 – 17:30        

Σύγχρονες οδηγίες για το άσθμα και το μέλλον τους
            Η. Παπανικολάου            
17:30 – 17:45        

Η σημασία της εκπαίδευσης στις συσκευές εισπνοών
            Μ. Μανιάτη
17:45 – 18:00        

Ικανοποίηση ασθενών και κρίσιμα λάθη στις συσκευές
             Κ. Καγκουρίδης

18:00 – 18:30        

Διάλειμμα

18:30 – 19:00      

 Διάλεξη
            

Προεδρείο:  Ε.  Μαυροφόρου, Κ. Οβάλες 
            Χρόνια Ημικρανία : θεραπευτική αντιμετώπιση με τοξίνη αλλαντίασης
            Σ. Κονιτσιώτης
19:00 – 19:30        Κλινικό Φροντιστήριο
            

Πρακτική εφαρμογή της τοξίνης αλλαντίασης στις ημικρανίες
            Σ. Κονιτσιώτης
19:30 – 20:00        

Διάλεξη
Σύγχρονη θεραπευτική προσέγγιση της Πολλαπλής Σκλήρυνσης
            Σ. Κονιτσιώτης

20:00– 20:30        

Διάλεξη
            

Προεδρείο: Ε. Παπούλιας , Κ. Οβάλες
            Εγκυμοσύνη και επιληψία
            Ν. Τριανταφύλλου

20:30 – 20:45        Διάλεξη
            

Προεδρείο: Ε. Ραψομανίκης, Σ. Βαλσάμης
Εφαρμογή τριών νέων διατμηματικών προγραμμάτων προσομοίωσης στην προπτυχιακή εκπαίδευση. H εμπειρία μας στην Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του  Michigan.
Κ. Μάρτη

20:45 – 21:00        

Διάλεξη
            

Προεδρείο: Κ. Τσαμανδουράκη, Τάλεμπ Ίσσα
Η ιατρική παιδεία και η άσκηση της επιστημονικής ιατρικής στα μέρη του             Ελλαδικού χώρου κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής κυριαρχίας
            Μ. Μάνδυλα Κουσουνή        

Κυριακή 22 Απριλίου 2018

09:00 – 10:30        

Στρογγυλό Τραπέζι. Ο γηριατρικός ασθενής
Προεδρείο: Κ. Γουργουλιάνης
09:00 – 09:30        

Ψυχική υγεία στον γηριατρικό ασθενή. Δυνατότητες βελτίωσης από                  τον Γενικό Ιατρό
            Ε. Κιρκίνη
09:30 – 10:00        

Εκτίμηση ηλικιωμένου με χρόνια νοσήματα
            Σ. Γαλάνης
10:00 – 10:30        

Αποκατάσταση ηλικιωμένων με ΧΑΠ
            Η. Παπανικολάου

10:30 – 12:15        

Στρογγυλό Τραπέζι     Σύλλογος Ιατρών Ελευθεροεπαγγελματιών  Κέρκυρας
            

Σύγχρονες  απόψεις  σε χειρουργικά  θέματα                                Προεδρείο: Δ. Δαφνής, Σ. Δαφνής 
10:30 – 10:50        

Χειρουργική αντιμετώπιση της νοσογόνου παχυσαρκίας
            Σ. Ασωνίτης             
10:50 – 11:10        

Διαθλαστική χειρουργική: Μύθοι και πραγματικότητα
            Δ. Μπουζούκης           
11:10 – 11:30      

 Σύγχρονα δεδομένα στη χειρουργική της σπονδυλικής στήλης
            Μ. Λυκίσσας 
11:30 – 11:50      

 Γηριατρική ορθοπαιδική. Σύγχρονες απόψεις, πρόληψη και αντιμετώπιση των             καταγμάτων
            Ν. Μπαλής 
11:50 – 12:10        

Σύγχρονη χειρουργική αντιμετώπιση της αρθρίτιδας του γόνατος και του ισχίου             με τη χρήση της ρομποτικής χειρουργικής
            Κ. Δρετάκης   
12:10 – 12:15        Σχολιασμός – Συζήτηση

12:15 – 12:45        Διάλειμμα Καφέ

12:45 – 13:15        Διάλεξη
            

Προεδρείο: Ι. Χυτήρης,  Μ. Περούλης
            Εξελίξεις στην αντιμετώπιση της χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας
            Δ. Χριστόπουλος
            
13:15 – 13:45        Διάλεξη
          

 Προεδρείο: Ι. Αλαμάνος,
 Τι εννοούμε με τον όρο Επιστημονικά Τεκμηριωμένη Ιατρική; Ποια είναι η             ποιότητα της επιστημονικής τεκμηρίωσης όπως προκύπτει από ένα                 αντιπροσωπευτικό δείγμα  συστηματικών ανασκοπήσεων της Cochrane;
            Ν. Πανδής

13:45 – 14:15        Διάλεξη
            

Προεδρείο: Δ. Κάντας, Β. Πανδής
            Παθήσεις της επιγονατίδος στην εφηβική και νεαρά ηλικία. Εξάρθρημα,                 χονδροπάθεια, αστάθεια
            Α. Γεωργούλης

14:15 – 14:45        Διάλεξη
          

 Προεδρείο: Α. Παγώνης
            Ευαίσθητη γυναικεία καρδιά
            Μ. Αρώνη

14:45 – 15:15        Διάλεξη
            

Προεδρείο: Ε. Κιρκίνη, Σ. Γαλάνης
            Ιατρός – Ασθενής: Ιστορική προσέγγιση
            Ν.Χ. Ραζής

15:15 – 15:30        Διάλειμμα

15:30 – 16:00        Διάλεξη
            

Προεδρείο:  Μ. Κουρή , Γ. Λώμης
            Αλλεργικές αντιδράσεις στα Εμβόλια σε Παιδιά και Ενήλικες. Μύθοι και Πραγματικότητα-Σ. Βαρθολομαίος

16:00 – 16:30        Διάλεξη
          

 Προεδρείο:   Σ. Κοντοστάνου, Α. Τρούσα 
            Ψυχοσεξουαλικές διαταραχές. Ποιες είναι, πως αντιμετωπίζονται 
            Α. Ζήκα