«Άμεση έναρξη διαδικασιών μέτρησης της ρύπανσης και μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα, της γης και του αέρα στο Τεμπλόνι και σ’ όλη την έκταση του Δ. Κερκυραίων» θέτει ως θέμα προς συζήτηση στο συμβούλιο ο Γιώργος Καλούδης.

Αναλυτικά, ο κ. Καλούδης αναφέρει:

Κυρία Δήμαρχε,
Κύριε Πρόεδρε,

Με βάση το άρθρο 3 παρ. 2 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων και Διαποντίων,

Το θέμα προς συζήτηση που ξαναπροτείνουμε είναι:

«Άμεση έναρξη διαδικασιών μέτρησης της ρύπανσης και μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα, της γης και του αέρα στο Τεμπλόνι και σ’ όλη την έκταση του Δ. Κερκυραίων.»

Το θέμα αυτό για την άμεση προστασία της δημόσιας υγείας το είχαμε ξαναπροτείνει στις 16/7/2020 αλλά δεν γράφτηκε.