Οι συνολικές ενισχύσεις στα στεγαστικά δάνεια φυσικων προσώπων ανέρχονται στα 72,2 εκατ ευρώ

Πότε λήγει η προθεσμία για ρύθμιση καταγγελλομένων και κόκκινων δανείων

Το Υπουργείο Οικονομικών, προέβη, χθες, στην τέταρτη φάση πληρωμών της κρατικής επιδότησης από το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ».

Οι πληρωμές του μηνός Φεβρουαρίου ανέρχονται συνολικά στα 24,3 εκατ. ευρώ, αντιστοιχούν στην επιδότηση 113.514 δανείων και αφορούν 72.134 δικαιούχους.

Συνυπολογίζοντας και τις προηγούμενες τρεις φάσεις πληρωμών, των μηνών Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2020 και Ιανουαρίου 2021,

το συνολικό ποσό της κρατικής επιδότησης που έχει καταβληθεί,μέχρι σήμερα, στους δικαιούχους του προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ» ανέρχεται στα 72,2 εκατ. ευρώ.

Πηγή: Γέφυρα 2: Επιδοτήσεις €24,3 εκατ. σε 72.134 δανειολήπτες για τον Φεβρουάριο