Η Αντιδημαρχία Έργων Ανάπτυξης και Ενέργειας σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας υλοποιούν μια σειρά σημαντικών έργων και παρεμβάσεων στις κοινότητες του Δήμου συστηματικά και οργανωμένα, παρά τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες  με στόχο  να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των πολιτών αλλά και να αναβαθμιστεί αισθητικά ο Δήμος, ικανοποιώντας ταυτόχρονα  τις ανάγκες που καταγράφουν οι πρόεδροι των κοινοτήτων.

Μεταξύ αυτών καταγράφονται η επούλωση λακκουβών και αναγκαίες τεχνικές παρεμβάσεις για την εξασφάλιση βελτιωμένων συνθηκών ασφαλούς μετακίνησης και κυκλοφορίας των δημοτών και των οχημάτων τους στους δημοτικούς δρόμους, παρεμβάσεις σε φρεάτια και σχάρες, αποκαταστάσεις κατολισθήσεων, κιγκλιδωμάτων ασφάλειας σε γεφύρια καθώς και παρεμβάσεις μικρής κλίμακας σε σχολικές εγκαταστάσεις,.

Ειδικότερα  από  15-21/2/2021  πραγματοποιήθηκαν τα ακόλουθα:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ:

 • Δημοτικό Σχολείο Καρουσάδων
 • Γυμνάσιο Καρουσάδων
 • Σχολικό κέντρο Αγρού

ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΜΕ ΠΙΣΣΑ στις κοινότητες:

 • Νησακίου,
 • Γημαρίου,
 • Σινιών ,
 • Κασσιώπης,
 • Περίθειας

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ :

 • Κιγκλιδώματα ασφαλείας, Σχάρες και Φρεάτια στην κοινότητα Σιδαρίου
 • Παιδική Χαρά -σχάρες – περίφραξη στην Γωνιά ανακύκλωσης  στην κοινότητα Αφιώνα
 • Αποπεράτωση κιγκλιδωμάτων ασφαλείας της Γέφυρας (πλησίον ΑΕΒΕΚ ) στην κοινότητας Βελονάδων

Παρεμβάσεις στους δημοτικούς δρόμους στις κοινότητες:

 • Αγίου Παντελεήμονα
 • Καρουσάδων
 • Σιδαρίου
 • Νυμφών
 • Αυλιωτών
 • Βαλανειού
 • Αγραφών