Ολοκληρώθηκε το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα κατάρτισης προσωπικού Erasmus+ ΚΑ1 με τίτλο «Χτίζουμε γέφυρες συνεργασίας και επικοινωνίας επενδύοντας στην εκπαίδευση του 21ου αιώνα» που υλοποιήθηκε επιτυχώς από το Γυμνάσιο Αμφιπαγιτών ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ κατά τα έτη 2018-2019.

Στις δραστηριότητες του προγράμματος συμμετείχαν  εκπαιδευτικοί και ο διευθυντής της σχολικής μονάδας σε επιλεγμένα επιμορφωτικά σεμινάρια στην Αγγλία, Γαλλία, Ισλανδία, Ισπανία και Φινλανδία.

Βασικοί στόχοι του σχεδίου ήταν:

  • Η δημιουργία ενός πιο ευέλικτου και αυτόνομου σχήματος διοίκησης της σχολικής μονάδας με απώτερο σκοπό τη βελτίωση του σχολικού κλίματος, όπου οι μαθητές θα έχουν μεγαλύτερο βαθμό αυτενέργειας και ενεργητικής συμμετοχής καθώς και η δημιουργία ενός σύγχρονου σχολείου, ανοιχτού στις ευρωπαϊκές προκλήσεις, με διάθεση εξωστρέφειας και καινοτομίας, πάντα διαθέσιμο σε διεθνείς συνεργασίες.
  • Η βελτίωση κι ο εκσυγχρονισμός των μεθόδων διδασκαλίας μέσω ανάπτυξης ψηφιακών και γλωσσικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, βελτίωσης των δεξιοτήτων διαπολιτισμικής επικοινωνίας και αξιοποίησης των μέσων μαζικής επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης για εκπαιδευτικούς σκοπούς, επιδιώκοντας αφενός την ενίσχυση του ενδιαφέροντος των μαθητών για τη γνώση και αφετέρου την παρακίνηση των εκπαιδευτικών για την επαγγελματική τους αναβάθμιση και ανάπτυξη.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Ο Διευθυντής Αρβανιτάκης Χαράλαμπος-Κίμων, καθηγητής Φυσικής Αγωγής, συμμετείχε σε σεμινάριο επιμόρφωσης στη Στοκχόλμη, Σουηδία, το οποίο περιλάμβανε παιδαγωγικές επισκέψεις σε σχολεία και δομημένες δραστηριότητες εκπαίδευσης με σκοπό  τη γνωριμία με το Σουηδικό εκπαιδευτικό σύστημα.
  • Η υπεύθυνη επικοινωνίας του προγράμματος Αθηνά Κεχρή,  εκπαιδευτικός Γαλλικής Γλώσσας,  συμμετείχε σε σεμινάρια επιμόρφωσης από το φορέα  « Francophonia » στη Νίκαια, Γαλλία. Το πρόγραμμα είχε δύο άξονες: 1. ΤΠΕ στην εκπαίδευση (ψηφιακά εργαλεία και εφαρμογές σε κινητά τηλέφωνα και tablets) 2. Ο γαλλικός κινηματογράφος στην τάξη της ξένης γλώσσας (αξιοποίηση του κινηματογράφου στο μάθημα της ξένης γλώσσας, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο και την ηλικία τους).
  • Ο εκπαιδευτικός Τεχνολογίας Δημήτρης Καββαδίας συμμετείχε σε σεμινάριο επιμόρφωσης στη Μαδρίτη της Ισπανίας, από το φορέα “Cervantes Training” . Το σεμινάριο αφορούσε στην οργάνωση, στο σχεδιασμό, στον προγραμματισμό και στην επένδυση σε προγράμματα Erasmus+ με σκοπό ο εκπαιδευτικός να μπορέσει να υποστηρίξει και να ενισχύσει τις μελλοντικές συνεργασίες του σχολείου μας.
  • Η εκπαιδευτικός Μουσικής Αγωγής Όλγα Κουτσούκαλη παρακολούθησε σεμινάριο από το φορέα EuropassTeacherAcademy στη Βαρκελώνη της Ισπανίας. Επιμορφώθηκε πάνω σε νέες εφαρμογές καθώς και σε διαφορετικές τεχνικές για τη χρήση των socialmedia μέσω του παιχνιδιού, της πιο ευχάριστης ανάλυσης και της σύνθεσης διαφόρων εφαρμογών.
  • Η εκπαιδευτικός Γερμανικής Γλώσσας Σοφία Σπίγγου συμμετείχε σε σεμινάριο επιμόρφωσης από το φορέα “Ιntercultural Iceland” στην Ισλανδία. Περιεχόμενο του σεμιναρίου ήταν η εξοικείωση των συμμετεχόντων με εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους,  η εξάσκηση μεθόδων βελτίωσης του σχολικού κλίματος  καθώς και η εκμάθηση τεχνικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που βοηθούν τους μαθητές να βελτιώσουν την αυτοπεποίθησή τους.
  • Ο εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής Σίμου Θεοφάνης συμμετείχε σε επιμόρφωση στο Λονδίνο με τίτλο «Technology and Media in Education», στη διάρκεια του οποίου επιμορφώθηκε σχετικά με τη δημιουργία και παραγωγή βίντεο και ψηφιακών αφηγήσεων, καθώς και την αξιοποίησή τους για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
  • Οι εκπαιδευτικοί Αγιώτη Μαρία (Μαθηματικός), Κεχρή Αθηνά, και Σπίγγου Σοφία-Εύα παρακολούθησαν σεμινάριο επιμόρφωσης από το φορέα “Institute for Training, Employability and Mobile learning” (πρόγραμμα Social Media in Education) στην Τενερίφη της Ισπανίας.  Το περιεχόμενο του προγράμματος επιμόρφωσης ήταν η ενσωμάτωση εργαλείων των νέων τεχνολογιών και των κοινωνικών μέσων δικτύωσης στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Οι μαθητές του Γυμνασίου Αμφιπαγιτών ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ είναι οι άμεσοι αποδέκτες της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Ωστόσο ο αντίκτυπος της βελτίωσης της ποιότητας του μαθήματος δεν περιορίζεται μόνο στο σχολείο μας. Η διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων σε εκπαιδευτικούς  εντός και εκτός του νησιού προσφέρει τη δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών για προγράμματα που θα σχετίζονται με τη διεθνοποίηση του Σχολείου, εξασφαλίζει τη συνεργασία εκπαιδευτικών και μαθητών και  συμβάλει στη διαμόρφωση ενός σχολείου σύγχρονου και ελκυστικού.

Τέλος,  τα παραπάνω οφέλη θα έχουν άμεσο και έμμεσο αντίκτυπο και στην ευρύτερη τοπική κοινωνία, η οποία βλέποντας την προσπάθεια του σχολείου για εκσυγχρονισμό και διεθνοποίηση, θα αγκαλιάσει και θα γίνει αρωγός στην προσπάθεια του, βοηθώντας το με όποια μέσα διαθέτει για να πετύχει τους στόχους του.