Την Πέμπτη 17 Ιουνίου ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών/τριών, που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην κλήρωση, για την επιλογή των μαθητών/τριών που θα εγγραφούν στην Α΄ Τάξη του Πειραματικού Σχολείου, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-protupo-peiramatiko-skholeio.

Υπενθυμίζεται ότι τα Πειραματικά Σχολεία δεν έχουν συγκεκριμένη σχολική περιφέρεια και μπορούν να εγγραφούν και να φοιτήσουν με τις προαναφερόμενες διαδικασίες οι μαθητές/τριες, που θα φοιτήσουν στην Α’ τάξη όλων των σχολείων της Π.Ε Κέρκυρας.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021.

Στην εισαγωγική τάξη (Α’ τάξη) του Πειραματικού – 4ο Δημ. Σχολείου Κέρκυρας θα εγγραφούν την επόμενη σχολική χρονιά 36 μαθητές/τριες χωρισμένοι σε 2 τμήματα των 18 μαθητών/τριών.