Στην προετοιμασία «περιοριστικών μέτρων» έναντι ατόμων και εταιριών που εμπλέκονται στις παράνομες γεωτρήσεις της Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟΖ προχωράει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της σημερινής συνόδου των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, επαναβεβαιώνεται η «πλήρης αλληλεγγύη» του Συμβουλίου της ΕΕ προς την Κύπρο, «όσον αφορά το σεβασμό της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο». Επιπλέον, το συμβούλιο υπενθυμίζει τα συμπεράσματά του της 15ης Ιουλίου 2019 ιδίως σε ό,τι αφορά την «οριοθέτηση των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών και της υφαλοκρηπίδας», η οποία πρέπει να γίνεται «με διάλογο και διαπραγμάτευση καλή τη πίστει, με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου και σύμφωνα με την αρχή της καλής γειτονίας».

«Το Συμβούλιο, βασιζόμενο στις προπαρασκευαστικές εργασίες που έχουν ήδη αναληφθεί, συμφωνεί με τη θέσπιση ενός καθεστώτος-πλαισίου περιοριστικών μέτρων που απευθύνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την παράνομη γεωτρητική δραστηριότητα υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο και καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο και τον Επιτροπή να υποβάλει σύντομα προτάσεις για το σκοπό αυτό», καταλήγουν τα συμπεράσματα του συμβουλίου για τη δράση της Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟΖ.

Οι προτάσεις των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ

Τη λήψη συγκεκριμένων πλέον μέτρων σε βάρος όσων φυσικών και νομικών προσώπων εμπλέκονται στις παράνομες γεωτρήσεις της Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟΖ αποφάσισε η Σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ που συνεδρίασε στο Λουξεμβούργο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του AlphaNews.live σε σχέση με τις παράνομες γεωτρήσεις της Τουρκίας οι Υπουργοί Εξωτερικών προτείνουν:

Την απαγόρευση εισόδου στην ΕΕ για όλους όσους εμπλέκονται ή είναι υπεύθυνοι για τις γεωτρήσεις.
Το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων για φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμπλέκονται στις γεωτρήσεις.
Το επόμενο βήμα θα είναι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης της ΕΕ, να ετοιμάσει το νομοθετικό πλαίσιο και στη συνέχεια να το παραπέμψει στην αρμόδια ομάδα. Εκεί θα καταρτιστεί ο κατάλογος των εταιρειών και προσώπων στα οποία θα επιβληθούν οι κυρώσεις.

Πηγή: ΕΕ: Τι ετοιμάζει στην Τουρκία για τις παράνομες γεωτρήσεις στη Μεσόγειο