Από  την Διεύθυνση Επιχειρησιακού Έργου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας (τμήμα συντήρησης Πρασίνου) ανακοινώνεται ότι : 

Το Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, στο πλαίσιο για την αντιμετώπιση του προβλήματος, που προκαλείται από την έκκριση μελιτωδών ουσιών  από τα μυζητικά έντομα, που βρίσκονται σχεδόν σε όλα τα δέντρα στον αστικό ιστό της πόλης της Κέρκυρας, σε πρώτη φάση, θα τοποθετήσει στα δένδρα προνύμφες.   Συγκεκριμένα  με τη βοήθεια καλαθοφόρου οχήματος, από σήμερα  το πρωί  σε κεντρικά σημεία της πόλης, όπως στον πεζόδρομο της Ευγενίου Βουλγάρεως, στο Λιστόν και στην  Πάνω Πλατεία,  τοποθετεί “ειδικές συσκευασίες” με προνύμφες 100 ατόμων,  η καθεμία, με ωφέλιμα έντομα (πασχαλίτσες – φυσικοί εχθροί),  τα οποία καταστρέφουν τα μυζητικά έντομα, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση του προβλήματος με βιολογικό τρόπο.