Τμήμα της Ν. Θεοτόκη, Αγ. Αποστόλων, Πλ. Λεμονιάς, Αρλιώτη Μανιαρίζη και πάροδοι αυτών την Δευτέρα 25/1 από τις  8:00 – 2:30 μ.μ.

Οι άλλες περιοχές στις οποίες θα πραγματοποιηθούν εργασίες και διακοπή ρεύματος είναι οι εξής:

Πετριτή Δευτέρα 25/1 από τις  8:30 – 11:00

Παλαιοχώρι Δευτέρα 25/1 από τις 11:30 πμ – 3:00 μμ
΅
Κατά το διάστημα που πραγματοποιούνται εργασίες των συνεργείων, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής, οι αγωγοί είναι υπό τάση!