Δεκτή έκανε την παραίτηση του Σπύρου Ιωάννου η Πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ, Ρ. Κράτσα.

Σε ανακοινωση της τονίζει τα εξής: «Ο ρόλος του κ. Σπύρου Ιωάννου στον νέο διαβαθμιδικό Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Ιονίων Νήσων ΑΕ, στο πρώτο δύσκολο στάδιο συγκρότησηςλειτουργίας του και χάραξηςτων βασικών πολιτικών ήταν κεφαλαιώδης.

Έκανα δεκτή την παραίτησή του από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων μέσα στο πλαίσιο της δεοντολογίας για τον διαχωρισμό των ρόλων του στην άσκηση των καθηκόντων του για την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης πολιτικής στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και της ελεγκτικής διαδικασίας στην εφαρμογή αυτής της πολιτικης.

Τον ευχαριστώ με ιδιαίτερη ικανοποίηση για το έργο του και εκφράζω την εμπιστοσύνη μου για την συνέχιση της συνεργασίας μας τόσο για την ανάπτυξη του ΦοΔΣΑ και της επιτυχίας της αποστολής του, όσο και για την αξιοποίηση όλων των σύγχρονων πολιτικών και χρηματοδοτικών εργαλείων για την αειφορία στα Ιόνια Νησιά, υπέρ της ποιότητας ζωής και της ελκυστικότητας των τουριστικών προορισμών».