Ο Νομαρχιακός Σύλλογος ΑμεΑ Κέρκυρας καταδικάζει την πρόσφατη συμπεριφορά εναντίον εργαζομένου ΑμεΑ.

Τα άτομα με αναπηρία βιώνουν έναν συνεχή αποκλεισμό από την απασχόληση με την ανεργία να ξεπερνάει το 80%.

Αναπηρία δεν σημαίνει ανικανότητα για εργασία αφού με το κατάλληλο υποστηρικτικό περιβάλλον τα ΑμεΑ μπορούν να εργαστούν το ίδιο παραγωγικά.

Θεωρούμε απαράδεκτη και αναχρονιστική κάθε προσπάθεια που δυσκολεύει ή αποκλείει εργαζόμενους με αναπηρία από την εργασία τους.

Θα συνεχίσουμε να είμαστε στο πλευρό όλων των εργαζομένων ΑμεΑ υποστηρίζοντας το δικαίωμα τους στην εργασία.

Ο Πρόεδρος:

Γεώργιος Σπανός                                                      Η Γραμματέας

Μαγδαληνή Κόκκαλη