Αίτημα κατέθεσαν 19 δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας με θέμα την συμμετοχή στην δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 6ης Οκτωβρίου.

Το αίτημα έχει ως εξής: “Αξιότιμε κύριε πρόεδρε, κύριοι μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Δήμαρχε,

με την παρούσα σας εκφράζουμε την αντίθεσή μας για τη λειτουργία του οργάνου με τη διαδικασία της δια περιφοράς συνεδρίασης. Παρόλα αυτά είμαστε διατεθειμένοι να δηλώσουμε παρόντες/παρούσες στη διαδικασία εφόσον αποσύρετε από την ημερήσια διάταξη, με διορθωτική πρόσκληση, τα θέματα 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 και αφήσετε προς απόφαση τα θέματα 1 (που αφορά την παγία των Αυλιωτών), 2,3,4 και 5, (που αφορούν το νηπιαγωγείο του Πλάτωνα) 6, 7 και 9 (που σχετίζονται με τους σχολικούς καθαριστές).

Επίσης αιτούμεθα να προγραμματίσετε συνεδρίαση του οργάνου δια ζώσης για το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 19.00 και στην ημερήσια διάταξη να εντάξετε όλα τα θέματα που έχουν τεθεί από όλες τις παρατάξεις και εκκρεμούν καθώς και την καθαριότητα στα σχολεία.

Σε περίπτωση μη ικανοποίησης του αιτήματος ως έχει σας παρακαλούμε να μας θεωρήσετε απόντες/απούσες στη διαδικασία διαπίστωσης της απαρτίας στη δια περιφοράς συνεδρίαση την Τρίτη 6 Οκτωβρίου.

 

Κύριε πρόεδρε, κύριοι μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Δήμαρχε, η συζήτηση αυτού του αριθμού θεμάτων σε μια δια περιφοράς συνεδρίαση, υποβαθμίζει τη λειτουργία του σώματος και απαξιώνει τα ίδια τα θέματα τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης συζήτησης.

Είμαστε λοιπόν βέβαιοι/ες για την ικανοποίηση του αιτήματος το οποίο βοηθά και στη λήψη αποφάσεων σε τυπικά και επείγοντα θέματα και διασφαλίζει την ποιοτική λειτουργία του θεσμού.

Αχαράβη, 4/10/2020
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Δήμου Βόρειας Κέρκυρας

Ασπιώτης Σπυρίδων
Βάρελης Σπυρίδων
Ρούσσινος Κώστας
Τρύφωνας Σωκράτης
Πουλιάσης Σταμάτιος
Μπάνος Βάρθης
Ρούσσινος Αλέξανδρος
Νικοπάσχος Δημήτριος
Κοντάλιπου Μαγδαληνή
Μαγουλάς Βασίλειος
Κούλας Βασίλης
Βλάχος Γεώργιος
Βάρελης Χαράλαμπος
Μουζακίτη Μαρία
Ανεμογιάννης Χρήστος
Σαούλος Ανδρέας
Γρηγορόπουλος Κώστας
Μπακόλα – Λιάσκου Μαριετίνα
Μαλάτου – Γουδέλη Ελευθερία