Υγεία: Που οφείλονται… ο πυρετός και τα δέκατα – Προσοχή σε αυτά τα συμπτώματα