Στην εκλογή προεδρείου του περιφερειακού συμβουλίου Ιονίων Νήσων καθώς και στην εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν οι νεοεκλεγέντες.

Αρχικώς τοποθετήθηκαν όλοι οι επικεφαλής των παρατάξεων του σώματος.

Ο Νίκος Μουζακίτης εκλέχθηκε νέος πρόεδρος του σώματος.

Αντιπρόεδρος Αλέκος Μιχαλάς

Γραμματέας Ολυμπία Καρδακάρη.