Συνεδριάζει το Σαββατοκύριακο 23/24 Νοεμβρίου στην Κεφαλονιά το Περιφερειακό Συμβούλιο ΙΝ.

Η συνεδρίαση θα γίνει στην αίθουσα Αντιόχου Ευαγγελάτου, στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο Κέφαλος», της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Τα θέματα της 23ης Νοεμβρίου:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις από την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου και τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων, κ. Νικόλαο Μουζακίτη.

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο: Αντιπλημμυρική προστασία στην Κεφαλονιά και Ιθάκη.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης κ. Σταύρος Τραυλός.

ΘΕΜΑ 2ο: Εκθέσεις αγροτικής προβολής 2019 -2020.
Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Υπαίθρου κ. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού, με διάρκεια σύμβασης δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων.
Εισηγητής: Α) Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου Β) Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου κ. Γεώργιος Στασινόπουλος.
Γενική Δ/νση Διοίκησης Οικονομικών και Πληροφορικής.

ΘΕΜΑ 4ο: Θέσπιση παγίων κατ’ αποκοπήν χορηγημάτων καθαριότητας για την αντιμετώπιση του καθαρισμού των υπηρεσιών της ΠΕ Ζακύνθου.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου κ. Γεώργιος Στασινόπουλος.
Γενική Δ/νση Διοίκησης Οικονομικών και Πληροφορικής.

ΘΕΜΑ 5ο: Γνωμοδότηση για ΜΠΕ του έργου : Εγκατάσταση Σταθμού Ξηράς Σταθερής Τηλεφωνίας ΟΤΕ Α.Ε. με κωδική ονομασία <<Καμπί ΑΔ 0520029.
Εισηγητής : Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου κ. Γεώργιος Στασινόπουλος.
Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού.

ΘΕΜΑ 6ο: Η αναστολή λειτουργίας δυο Πανεπιστημιακών τμημάτων σε Λευκάδα και Ληξούρι.
Εισηγητής: Ο Επικεφαλής της παράταξης ¨Α.ΝΑ.ΣΑ. για τα Ιόνια Νησιά¨, κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΘΕΜΑ 7ο: Έρευνα και εξόρυξη υδρογονανθράκων στο Ιόνιο.
Εισηγητής: α) Η επικεφαλής της παράταξης ¨Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων¨, κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.
β) Η επικεφαλής της παράταξης ¨Αντικαπιταλιστική Αριστερά στα Ιόνια κ.
Βαρβάρα ( Βέρα ) Κορωνάκη.

ΘΕΜΑ 8ο: Έργα Αντιπλημμυρικής προστασίας στην Κεφαλονιά.
Εισηγητής: Η επικεφαλής της παράταξης ¨Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων¨, κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.

Τα θέματα της 24ης Νοεμβρίου:

ΘΕΜΑ 1o: Κατανομή Προβλεπόμενων Πιστώσεων Κ.Α.Π. 2020 στις Περιφερειακές Ενότητες & Έγκριση Προσχέδιου Ετησίου Προγράμματος Δράσης 2020 Π.Ι.Ν.
Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.
Αυτοτελής Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έτους 2020 που περιλαμβάνει : α) τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού έτους 2020 και β) τον Πίνακα Στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2020.
Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.
Γενική Δ/νση Διοίκησης, Οικονομικού και Πληροφορικής.