Συνεδριάζει η Δημοτική Κοινότητα Κερκυραίων στις 5.9.2018 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι:

  1. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην είσοδο υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων.
  2. Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» (εντός της Μαρίνας Γουβιών).
  3. Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της εταιρίας «ΑΦΟΙ ΝΤΑΦΙΛΟΥ Ο.Ε» “ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ –ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ”(εντός της Μαρίνας Γουβιών).
  4. Προέγκριση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΕΥΡΙΑΝΘΗ ΔΕΛΛΑΡΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ “ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ» (επί της Εθν. Αντιστάσεως αρ. 52).
  5. Aπόφαση για εκμίσθωση Δημοτικού σκάφους Δήμου Κέρκυρας.
  6. Απόφαση για εκμίσθωση Δημοτικού Καταστήματος (Εν Πλω) στο κτιριακό συγκρότημα των λουτρών Αγίου Νικολάου –Φαληράκι.
  7. Διαβίβαση αιτήματος κατάληψης κοινοχρήστου χώρου, της Νάση Μπιτζάκου για λογαριασμό της Magna Enents, για πραγματοποίηση εκδήλωσης προσωρινού χαρακτήρα στη Δημοτική Κοινότητα Κερκυραίων.
  8. Διαβίβαση αιτήματος κατάληψης κοινοχρήστου χώρου της ΚΝΕ για πραγματοποίηση εκδήλωσης προσωρινού χαρακτήρα στην Δημοτική Κοινότητα Κερκυραίων.