Σύμπαν: Ποιες είναι οι διαστάσεις των «πραγμάτων»

Παρακολουθείστε ένα βίντεο που περιγράφει τις διαστάσεις  των «πραγμάτων» από το πρωτόνιο μέχρι το ορατό Σύμπαν.