Στο πλαίσιο της ιδρυτικής συνάντησης διακρατικού Δικτύου Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών με την συμμετοχή του Συλλόγου SanGiacomoκαι οργανώσεων από την Βενετία (Associazione 25 Aprille),το Ντουμπρόβνικ (SRDjeGrad) τη Ρόδο (RICHesRHODES) και την Πάφο (exARTIS), διοργανώνεται εκδήλωση την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου και ώρα μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ιονίου Ακαδημίας.

Ο πολιτιστικός σύλλογος SanGiacomo, προ διετίας περίπου, ανέλαβε την πρωτοβουλία να έλθει σε επαφή με αντίστοιχες οργανώσεις πολιτών «γειτονικών» ιστορικών πόλεων (ενταγμένων στον κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO) προτείνοντας τη γνωριμία και ενδεχομένως την συνεργασία σε πεδία δράσης κοινού ενδιαφέροντος.

Η επισήμανση, στη συνέχεια, μίας σειράς κοινών ζητημάτων που απασχολούν τις πόλεις και τους πολίτες, η σύμπτωση των απόψεων για την προσέγγισή τους αλλά και η διαπίστωση των δυνατοτήτων βελτιστοποίησης και μεγιστοποίησης στην επιδίωξη κοινών στόχων ωρίμασε την απόφαση για την διοργάνωση μίας πρώτης συνάντησης εκπροσώπων των οργανώσεων πέντε πόλεων που πραγματοποιήθηκε στην Βενετία, τον περασμένο Απρίλιο.

Σε εκείνη τη συνάντηση αναδείχθηκε ένας κοινός προβληματισμός αναφορικά με το παρόν και το μέλλον της βιωσιμότητας των πόλεων που ζούμε. Χαρακτηριστικά παραδείγματα μη βιωσιμότητας και απορρύθμισης της ζωής των ιστορικών μας πόλεων αποτελούν φαινόμενα όπως η σταθερή τάση μείωσης του πληθυσμού με συνέπεια την αλλοίωση του αστικού κοινωνικού ιστού. Εξίσου απειλητικά φαινόμενα που αξιολογούνται βέβαια διαφορετικά στην έντασή τους σε κάθε πόλη αποτελούν η παραμέληση και υποβάθμιση του πολιτισμικού αποθέματος, ο υπερτουρισμός, το υψηλό κόστος ζωής, η καθημερινή αστική δυσλειτουργία, το σύνθετο φαινόμενο της μη ελεγχόμενης επιχειρηματικότητας, η μηδαμινή επιστροφή του παραγόμενου πλούτου, η υποχώρηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και της ποιότητας της ζωής των κατοίκων, η οπτική και ακουστική ρύπανση κ.ο.κ.

Τον Απρίλιο στη Βενετία τέθηκαν οι πρώτες βάσεις και αποφασίσθηκε η δημιουργία ενός Δικτύου οργανώσεων την Κοινωνίας των Πολιτών στη βάση των αρχών της συμμετοχικής δημοκρατίας. Η ενεργοποίηση των πολιτών κρίνεται κατά μείζονα λόγο επιβεβλημένη από τη στιγμή που από την μέχρι σήμερα εμπειρία είναι φανερό ότι τα μέτρα που λαμβάνονται από τις Αρχές για την διακυβέρνηση και προστασία των πόλεων αυτών είναι συνήθως αποσπασματικά και καθυστερημένα και δεν θα είναι ποτέ αποτελεσματικά εάν δεν προνοηθεί ένας σχεδιασμός ανάπτυξης στην βάση των αρχών της βιωσιμότητας.

Τις επόμενες μέρες, Παρασκευή 19 και Σάββατο 20 Οκτωβρίου η πόλη μας φιλοξενεί την καθ’εαυτώ ιδρυτική συνάντηση κατά την οποία θα ψηφιστούν και θα υπογραφούν οι καταστατικές Αρχές. Στο πλαίσιο του διημέρου των εργασιών, ο σύλλογος SanGiacomo διοργανώνει μία κεντρική ανοιχτή εκδήλωση την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ιονίου Ακαδημίας με έναρξη στις 4:00 μ.μ. Οι εκπρόσωποι των πόλεων στις παρουσιάσεις τους θα αναπτύξουν τα μείζονα ζητήματα των πόλεων και των κατοίκων καθώς και προτάσεις για την προσέγγισή τους σκιαγραφώντας με τον τρόπο αυτό τις προτεραιότητες για ένα πρώτο σχέδιο δράσεων. Προσκεκλημένοι ομιλητές θα
παρουσιάσουν θεματικές σχετικές με το κεντρικό θέμα.

Το Δίκτυο που γεννιέται δεν προτίθεται να συγκροτηθεί απλά και μόνο ως ένα ακόμα κίνημα που θα εστιάζει στην διαμαρτυρία και την διεκδίκηση. Φιλοδοξεί σε ένα ρόλο πιο σύνθετο και διεισδυτικό έτσι ώστε να αποτελεί έναν αξιόπιστο συνομιλητή στον επίσημο διάλογο ανάμεσα στους πολίτες και τους Διεθνείς Οργανισμούς, τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς, τις Τοπικές και Κεντρικές Αρχές.

Πρωταρχικό μέλημα αυτής της πρωτοβουλίας των πολιτών είναι να συγκροτηθεί μία Οργάνωση αξιακά ακέραιη και μη διαχειρίσιμη αλλά και να αναπτυχθούν υγιείς και σταθερές συμμαχίες προκειμένου να υπερβούμε την επικρατούσα εσωστρεφή και στατική νοοτροπία και να καταφέρουμε να αναδείξουμε την αναγκαιότητα επεξεργασίας πολιτικών βιώσιμης ανάπτυξης για τις πόλεις μας.

Με επίγνωση των προβλημάτων μας, συνεργαζόμαστε και ως Δίκτυο πια, στρέφουμε το βλέμμα στο μέλλον με αισιοδοξία και όραμα για τις πόλεις μας.

Για το Σύλλογο Σαν Τζιακομο
Αλέκος Μακρής, Ανδρέας Κατσαρός