Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Παναγιώτη Σκουρλέτη, εντάσσεται στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου η προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Κέρκυρας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 292.000 ευρώ, με φορέα υλοποίησης το Δήμο Κέρκυρας και χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης την 31η Δεκεμβρίου 2019.