Ο Σύλλογος Μονίμων Κατοίκων Παλαιάς Πόλης Κέρκυρας , έλαβε μέρος στο εργαστήριο συμμετοχικού σχεδιασμού με θέμα «Στρατηγική για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Κρουαζιέρας στη Κέρκυρα» που υλοποιήθηκε στις 8 & 9 Φεβρουαρίου στην Κέρκυρα.

Το παραπάνω εργαστήριο οργανώθηκε από τον Οργανισμό Λιμένος Κέρκυρας (ΟΛΚΕ),σε συνεργασία με Εργαστήριο Διοίκησης Ναυτιλιακών και Λιμενικών Επιχειρήσεων (ΕΔΙΝΑΛΕ)του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Στόχος του εργαστηρίου είναι η συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων για τη δραστηριότητα της κρουαζιέρας και την ανάδειξη κατάλληλων αποτελεσματικών δράσεων και ενεργειών από τους συμμετέχοντες, στο πλαίσιο μίας στρατηγικής για την βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο εκπρόσωπος του συλλόγου Α. Μυρίλλας ανέδειξε μια σειρά προβλημάτων μεταξύ των οποίων:

  • Το τεράστιο κυκλοφοριακό πρόβλημα, το οποίο υποβαθμίζει την ζωή όλων των κατοίκων στην παλαιά πόλη της Κέρκυρας.
  • Την έλλειψη υποδομών για τους επισκέπτες της κρουαζιέρας όπως υποδομές πρόσβασης.
  • Την έλλειψη εναλλακτικών διαδρομών με κατάλληλη σήμανση στο ιστορικό κέντρο καθώς και την έλλειψη βασικού προορισμού με την μη ανάδειξη των οχυρώσεων των παλαιού και νέου φρουρίου, των υπόγειων στοών , καθώς και του υπολοίπου αρχιτεκτονικού συνόλου και όχι μόνον αυτού στον άξονα Λιμάνι – Λιστόν.
  • Την μη ύπαρξη ενός συνεκτικού και ολοκληρωμένου πλαισίου διαχείρισης για την παλαιά πόλη όπως ένας νέος ολοκληρωμένος κανονισμός αστικής λειτουργίας, ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής κλπ.
  • Επίσης ετέθη υπόψη των παρευρισκόμενων η περιορισμένη φέρουσα ικανότητα της παλαιάς πόλης και ανεδείχθη το γεγονός της άφιξης πολλών κρουαζιερόπλοιων ταυτόχρονα, με αποτέλεσμα την σημαντική επιβάρυνση του ιστορικού κέντρου, την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων καθώς και την ύπαρξη πολλών αρνητικών σχολίων από τους επισκέπτες, γεγονός που δυσφημεί τον τόπο μας.
  • Τέλος η έλλειψη ειδικών εκδηλώσεων μεγάλου βεληνεκούς, περιορίζει το τουριστικό προϊόν, και δεν αναδεικνύει την ίδια την πόλη ως πόλη μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO αλλά και ως παγκόσμιο προορισμό.

Ο Σύλλογος αναμένει την έκδοση των συμπερασμάτων του εργαστηρίου και υπενθυμίζει προς κάθε κατεύθυνση ότι το ιστορικό κέντρο κατοικείται.