Η υποβολή των δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό για (5) νέες συμβάσεις καθαριστών/τριων στο ΓΝ Κέρκυρας ισχύει έως την Παρασκευή 26/10/2019 .

Η προκήρυξη του διαγωνισμού με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής τους καθώς και η σχετική μοριοδότηση, έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του νοσοκομείου

Στην ιστοσελίδα http://www.gnkerkyras.gr/om1.html, ενώ η έναρξη των συμβάσεων θα είναι άμεση και θα διαρκέσει έως την 31/12/2019.

Εδώ και ένα χρόνο, το νοσοκομείο δεν συνεργάζεται με εργολαβικά συνεργεία καθαρισμού, και οι συμβάσεις γίνονται απευθείας με τους εργαζομένους,

γεγονός που εξασφαλίζει εξοικονόμηση χρημάτων για το νοσοκομείο, αλλά και καλύτερες συνθήκες απασχόλησης για τους εργαζομένους.

Συγκεκριμένα απασχολούνται περισσότερα άτομα στην υπηρεσία (41 αντί 36 που απασχολούσε η εταιρία) με πλήρη απασχόληση, με καλύτερους μισθούς για τους εργαζόμενους (ο μέσος μισθός μικτά εινα στα 1100 ευρώ μηνιαία) και με λιγότερα έξοδα για το νοσοκομείο.