Ούτε μια, ούτε δύο, αλλά τέσσερις ανακοινώσεις εξέδωσε η ΕΛΜΕ Κέρκυρας για τους αναπληρωτές του κλάδου ΠΕ 78, τους απόφοιτους του μουσικού τμήματος του Ι.Π, τη συμμετοχή της στη σύσκεψη του Εργατικού Κέντρου, ενώ, η τέταρτη αφορά ένα ψήφισμα για το ναυάγιο στους Παξούς.

Οι ανακοινώσεις

 

«ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ 78 ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ»
Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Κέρκυρας, μετά και την ανακοίνωση των πινάκων ειδικής και της προκήρυξης διορισμών της Γενικής Αγωγής θέλει να επισημάνει το ζήτημα της τεράστιας αδικίας που υφίστανται οι συνάδελφοι αναπληρωτές του κλάδου ΠΕ 78 της Β/θμιας Εκπαίδευσης . Πλέον, είναι φανερό πως καταδικάζονται στην ανεργία! Συγκεκριμένα:
Είναι γνωστό ότι με το νόμο 3794/2009 οι απόφοιτοι του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας μπορούν να ενταχθούν στον κλάδο ΠΕ 78 (Κοινωνικών Επιστημών-πρώην ΠΕ 10 του νόμου 1566/1985).
Οι κύριες κατευθύνσεις που μέχρι τώρα ακολουθούσαν οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου Τμήματος ήταν α) η ένταξη στον κλάδο ΠΕ 71 (Δάσκαλοι Ειδικής Αγωγής, β) η ένταξη στον κλάδο ΠΕ 72 (Εκπαιδευτές Ενηλίκων), συγκεντρώνοντας σχετική προϋπηρεσία. Με το νόμο 4589/2019, ωστόσο, δόθηκε η δυνατότητα μεταφοράς προϋπηρεσίας από κλάδο σε κλάδο.
Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα ολόκληρος ο υφιστάμενος κλάδος των ΠΕ78 να οδηγηθεί σε εξοστρακισμό από οποιαδήποτε δομή εκπαίδευσης – γενική ή ειδική- δεδομένου του πλήθους των αποφοίτων ΠΕ71 του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής και των μορίων προϋπηρεσίας που διαθέτουν. Δηλαδή, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου τμήματος, μετέφεραν την προϋπηρεσία που απέκτησαν εργαζόμενοι σαν ΠΕ 71 στον κλάδο ΠΕ 78! Είχαμε προειδοποιήσει, από κοινού με τους συναδέλφους ΠΕ 78, ότι η κατάσταση αυτή, αν δεν διορθωθεί, θα δημιουργήσει τεράστιες αδικίες. Τελικά, με την ανακοίνωση των προσωρινών πινάκων, επιβεβαιώνονται οι προειδοποιήσεις μας, αφού οι συνάδελφοι ΠΕ 78 έχουν κατρακυλήσει δεκάδες θέσεις πιο κάτω από τους αποφοίτους του τμήματος του ΠΑΜΑΚ.
Επιπλέον, βάζει ένα ακόμα λιθαράκι:
α) στην απαξίωση των πανεπιστημιακών πτυχίων
β) στο απαράδεκτο φαινόμενο οι εκπαιδευτικοί να διδάσκουν μαθήματα, άσχετα με το επιστημονικό τους αντικείμενο και μάλιστα διαφορετικής βαθμίδος. Φαινόμενο που, ούτως ή άλλως η αντιεκπαιδευτική πολιτική όλων των κυβερνήσεων μέχρι τώρα έχει καθιερώσει, μέσω της επέκτασης των Β’ και Γ ‘ αναθέσεων, κ.α.
γ) στην καλλιέργεια του «διαίρει και βασίλευε» ανάμεσα σε κλάδους και ειδικότητες, στην ανθρωποφαγία, πλευρά και αυτή του νόμου 4589/2019, με το ατελείωτο κυνήγι δεξιοτήτων-πιστοποιήσεων επί πληρωμή από ιδιωτικά και δημόσια ιδρύματα, με την καθιέρωση του προσοντολόγιου.
Ζητάμε να πάρετε άμεσα μέτρα για την αποκατάσταση της παραπάνω αδικίας και πιο συγκεκριμένα:
-Να προβεί το Υπουργείο σε άμεση νομοθετική ρύθμιση (τροπολογία), που να διασφαλίζει τις θέσεις των ΠΕ78 σε Ειδική και Γενική Αγωγή.

Για τους απόφοιτους του Μουσικού Τμήματος του Ιονίου Πανεπιστημίου
Τον Αύγουστο του 2017 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4485, ο οποίος προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης «ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου» («integrated master») σε Τμήματα Α.Ε.Ι. με τουλάχιστον πενταετές πρόγραμμα σπουδών, μετά από αίτημα που υποβάλλεται προς τον Υπουργό Παιδείας, ο οποίος και εκδίδει τη σχετική διαπιστωτική απόφαση μετά από γνωμοδότηση του Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. και της Α.ΔΙ.Π.
Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, μολονότι υπερκαλύπτει σαφέστατα τις προϋποθέσεις που θέτει η συγκεκριμένη διάταξη (άρθρο 46, παρ. 1), δεν έσπευσε να κάνει χρήση αυτής, διότι διατηρούσε και διατηρεί ομόφωνες και έντονες επιφυλάξεις για την ακαδημαϊκή σοβαρότητα της εν λόγω ρύθμισης, μεταξύ άλλων και λόγω της άνευ όρων αναδρομικότητας που προβλέπει. Εξάλλου, η πεποίθηση που επικρατούσε ήταν, ότι η χορήγηση του «integrated master» αφορούσε αποκλειστικά ακαδημαϊκά και όχι επαγγελματικά δικαιώματα.
Η ανατροπή ήλθε με την προκήρυξη 3ΕΑ/2019 του Α.Σ.Ε.Π. στις 24 Απριλίου του λήγοντος έτους (σχετική με τη διαδικασία κατάταξης υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης), όπου αναφέρεται ότι το «integrated master» μοριοδοτείται κανονικά, όπως και ένας κανονικός τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών! Κάτι τέτοιο δημιουργεί, ωστόσο, καθεστώς αδικίας και ανισότητας για τους αποφοίτους του Τμήματος, δεδομένου ότι τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του Ε.Κ.Π.Α. και του Α.Π.Θ., επίσης πενταετούς διάρκειας σπουδών, είχαν εξασφαλίσει ήδη τη διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού.
Η Συνέλευση του Τμήματος επιλήφθηκε του θέματος και, μετά την ολοκλήρωση της σχετικής εσωτερικής διαδικασίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, αλλά και τη μεσολαβήσασα μετάβαση στη νέα πολιτική κατάσταση, το αίτημα βρισκόταν στο Υπουργείο στις αρχές Αυγούστου. Έκτοτε το Τμήμα δεν έχει λάβει κανενός είδους ενημέρωση για την πορεία της υπόθεσης, ούτε κάποιο  αίτημα για την παροχή πρόσθετων στοιχείων, όπως είθισται σε περίπτωση που ο φάκελος θεωρείται τυχόν ελλιπής. Επιπλέον πληροφορούμαστε ότι τα εκκρεμή αιτήματα θα εξεταστούν πλέον από την υπό ίδρυσιν νέα αρχή (ΕΘ.Α.Α.Ε.), που θα αντικαταστήσει την Α.ΔΙ.Π. ως γνωμοδοτικό όργανο.
Στο μεταξύ, δημοσιεύτηκε πριν από λίγες μέρες (24 Δεκεμβρίου) η προκήρυξη 1ΓΕ/2019 του Α.Σ.Ε.Π., η οποία αφορά πλέον τη Γενική Εκπαίδευση και καθιστά το θέμα ιδιαίτερα επείγον, δεδομένου ότι δεν έχει, δυστυχώς, απαλειφθεί η πρόβλεψη της προηγούμενης πρόσκλησης για κανονική μοριοδότηση του «integrated master» ως μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
Η Σύγκλητος του Ιονίου Πανεπιστημίου στη συνεδρίασή της στις 16-07-2019 ενέκρινε την από 09-05-2019 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μουσικών Σπουδών ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του Ν. 4485/2017 (άρθρο 46, παράγραφος 1) για τη χορήγηση Ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Σπουδών του οικείου πανεπιστημίου και, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 46 του Ν. 4485/2017, στις 5 Αυγούστου 2019 (05-08-2019) απηύθυνε με το υπ. αρ. 3967 έγγραφο του ιδρύματος το σχετικό αίτημα στο Υπουργείο Παιδείας.
Το αίτημα αυτό παραμένει εδώ και πέντε (5) μήνες στο Υπουργείο Παιδείας, και συγκεκριμένα στο γραφείο του αρμόδιου Υφυπουργού κ. Β. Διγαλάκη, χωρίς να υπάρχει κάποια σχετική εξέλιξη όλο αυτό το διάστημα – δηλαδή να προωθηθεί το αίτημα αυτό προς γνωμοδότηση!
Κατόπιν τούτων, θεωρούμε ότι πρέπει να υπογραφεί άμεσα η διαπιστωτική απόφαση για το Τμήμα, προκειμένου να αποφευχθούν άδικες και αντισυνταγματικές διακρίσεις εις βάρος των αποφοίτων του.
Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Κέρκυρας προωθεί το ψήφισμα του Μουσικού Τμήματος και καλεί ομόφωνα το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ να θέσει άμεσα το ζήτημα στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.

Συμμετοχή στη σύσκεψη του Εργατικού Κέντρου Κέρκυρας για το Ασφαλιστικό
Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Κέρκυρας, στη συνεδρίαση που πραγματοποίησε στις 15 Ιανουαρίου 2020, αποφάσισε να συμμετέχει στη σύσκεψη που καλεί το Εργατικό Κέντρο Κέρκυρας για το ασφαλιστικό, θεωρώντας ότι είναι απαραίτητη η συσπείρωση και η οργάνωση του Αγώνα για την υπεράσπιση της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης.

Ψήφισμα Δ.Σ. ΕΛΜΕ Κέρκυρας
Το νέο πολύνεκρο ναυάγιο ανοιχτά των Παξών, κατά το οποίο 12 μέχρι στιγμής πρόσφυγες – μετανάστες, έχασαν τη ζωή τους, έρχεται να προστεθεί στον μακρύ κατάλογο των εγκλημάτων του ιμπεριαλισμού. Η νέα τραγωδία δεν ανεβάζει απλά τον μακάβριο απολογισμό των πνιγμένων  προσφύγων, μεταναστών και των παιδιών τους, δεν αποτελεί μια ακόμα εικόνα στα κανάλια, δεν μας γεμίζει απλά θλίψη και οργή. Μας επιφορτίζει με μεγαλύτερη ευθύνη για συνέχιση των αγώνων κατά της ιμπεριαλιστικής θηριωδίας.

Οι συμφωνίες ΕΕ- Ελλάδας -Τουρκίας και οι μηχανισμοί φύλαξης συνόρων,  δεν μπορούν και δεν πρόκειται να σταματήσουν τα κύματα της προσφυγιάς και των θανάτων, γιατί απλά δεν αφορούν τον τερματισμό του πολέμου, την κατάργηση των πολιτικών διώξεων και την εξάλειψη της  εκμετάλλευσης  των λαών.
Οι ανταγωνισμοί για το μοίρασμα και τον έλεγχο των αγορών, των πηγών και των δρόμων μεταφοράς ενέργειας έχουν ως θύματα τους εργαζόμενους όλων των χωρών και κερδισμένους μια χούφτα μονοπωλιακούς ομίλους, που διαιωνίζουν την ιμπεριαλιστική βαρβαρότητα, αποτελούν την αιτία για τη μετανάστευση και την προσφυγιά.

Η αντιμεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης, πατώντας στην πολιτική που ακολούθησε ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, δεν μπορεί και δεν έχει βούληση να δώσει λύση και να κοντραριστεί με τις βαθιές αιτίες που γεμίζουν τα νησιά και την ηπειρωτική Ελλάδα με χιλιάδες κατατρεγμένους. Το αντίθετο μάλιστα . Αν κρίνουμε από τις δηλώσεις του Υπ.Ανάπτυξης, η αναλγησία και η μισαλλοδοξία είναι το επικοινωνιακό πρόταγμα της κυβέρνησης απέναντι στο προσφυγικό. Τη στιγμή που η μικρή κοινωνία της Κέρκυρας είχε «παγώσει» στο άκουσμα του πνιγμού 12 ανθρώπων , την ώρα που μανάδες ,πατεράδες, αδέρφια, παιδιά και οικογένειες, κάπου στα βάθη της Ανατολής, έκλαιγαν τους δικούς τους νεκρούς στη δική μας χώρα, κορυφαίος Υπουργός έκανε χιούμορ με την ανείπωτη τραγωδία. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι εισβολείς είναι οι συνέπειες των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και του καπιταλισμού. Μπροστά στους νεκρούς ΜΟΝΟ υποκλίνεσαι και σιωπάς. Διαφορετικά «βουτάς» τα χέρια σου στο παγωμένο αίμα, «κύριε Υπουργέ».

Τα μέτρα της κυβέρνησης που ενισχύουν την καταστολή  στα θαλάσσια και χερσαία σύνορα αλλά και στο εσωτερικό της χώρας, είναι σίγουρο ότι θα αυξήσουν τον αριθμό των νεκρών και των φυλακισμένων που θα προσπαθούν να περάσουν με όποιο τρόπο τα σύνορα μας.

Καλούμε τα συνδικάτα, τις Ομοσπονδίες, τα Εργατικά Κέντρα, τον κάθε εργαζόμενο και άνεργο, να μετατρέψει την οργή σε οργανωμένο αγώνα κατά των αιτιών που  γεννούν την προσφυγιά και τη μετανάστευση, για απεμπλοκή της χώρας μας από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους.

• Να κλείσουν οι “Μόριες” Κέντρα κράτησης – hotspot, που έχουν γίνει αποθήκες ψυχών στα νησιά και τον Έβρο. Να μην δημιουργηθούν νέες.
• Όχι στη συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας που εγκλωβίζει ανθρώπους στα νησιά
• Αξιοπρεπείς συνθήκες ζωής για τους πρόσφυγες και τα παιδιά τους για όσο παραμένουν στη χώρα μας. ΑΜΚΑ σε όλα τα προσφυγόπουλα
• Να μεταφερθούν οι πρόσφυγες και μετανάστες στην ηπειρωτική Ελλάδα σε αξιοπρεπή κέντρα φιλοξενίας και όχι σε στρατόπεδα, όπου θα εξετάζονται τα αιτήματά τους και θα πηγαίνουν στις χώρες πραγματικού προορισμού τους ενάντια στο Δουβλίνο και όλες τις Οδηγίες και Συμφωνίες της ΕΕ.