Μαζικά χτυπήματα σε ιστοσελίδες της κυβέρνησης ετοιμάζουν οι Έλληνες Anonymous, διαμαρτυρόμενοι για τους πλειστηριασμούς.

Οι ιστοσελίδες που αναμένεται να δεχθούν κυβερνοεπιθέσεις από την λεγεώνα των χάκερ είναι οι εξής:

Κυβέρνηση

– Βουλή των Ελλήνων http://www.hellenicparliament.gr (Έχουν ήδη ρίξει την ιστοσελίδα)

– Ελληνική Κυβέρνηση  http://www.government.gov.gr

– Επίσημος Διαδικτυακος Κόμβος Πρωθυπουργού  http://www.primeminister.gov.gr (Έχουν ήδη ρίξει την ιστοσελίδα)

 Υπουργεία

– Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων  http://www.minagric.gr

– Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης  http://www.ypakp.gr

– Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  http://www.ministryofjustice.gr

– Υπουργείο Εθνικής Άμυνας  http://www.mod.mil.gr

– Υπουργείο Παιδείας, Δια Bίου Μάθησης & Θρησκευμάτων  http://www.minedu.gov.gr

– Υπουργείο Εξωτερικών  http://www.mfa.gr

– Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης     http://www.ypes.gr

-Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας    http://www.mindev.gov.gr 

– Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων    http://www.yme.gr

– Υπουργείο Οικονομικών      http://www.minfin.gr (Έχουν ήδη ρίξει την ιστοσελίδα)

– Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής    http://www.ypeka.gr

– Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμου  http://www.yppo.gr

-Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη  http://www.yptp.gr/

– Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης  http://www.yyka.gov.gr/

– Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας  http://www.yen.gr

 Φορείς του Δημοσίου – Ανεξάρτητες Αρχές 

– Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  http://www.dpa.gr/

– Γενική Γραμματεία Αθλητισμού   http://www.gss.gov.gr

– Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας – Ενημέρωσης      http://www.minpress.gr

– Γενική Γραμματεία `Ερευνας και Τεχνολογίας  http://www.gsrt.gr

– Γενική Γραμματεία Καταναλωτή   http://www.efpolis.gr

– Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς http://www.neagenia.gr

– Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας http://www.gscp.gr

– Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων  http://www.gsis.gov.gr

– Γενικό Λογιστήριο του Κράτους    http://www.mof-glk.gr

– Εθνικό Δίκτυο `Ερευνας και Τεχνολογίας   http://www.grnet.gr

– Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα  Ναρκωτικά   http://www.ektepn.gr/

– Εθνικό Τυπογραφείο http://www.et.gr

– Οργανισμός κατά των ναρκωτικών(ΟΚΑΝΑ)  http://www.okana.gr

– Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων http://www.kethea.gr

– Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών http://www.kep.gov.gr

– Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού

http://www.sae.gr

– Συνήγορος του Πολίτη http://www.synigoros.gr

Χρηματιστήρια

– Ελληνικά Χρηματιστήρια helex.gr, athexgroup.gr (Έχουν ήδη ρίξει τις ιστοσελίδες)