Μαζικά χτυπήματα κατά της ελληνικής κυβέρνησης από τους Anonymous

Μαζικά χτυπήματα σε ιστοσελίδες της κυβέρνησης ετοιμάζουν οι Έλληνες Anonymous, διαμαρτυρόμενοι για τους πλειστηριασμούς.

Οι ιστοσελίδες που αναμένεται να δεχθούν κυβερνοεπιθέσεις από την λεγεώνα των χάκερ είναι οι εξής:

Κυβέρνηση

– Βουλή των Ελλήνων http://www.hellenicparliament.gr (Έχουν ήδη ρίξει την ιστοσελίδα)

– Ελληνική Κυβέρνηση  http://www.government.gov.gr

– Επίσημος Διαδικτυακος Κόμβος Πρωθυπουργού  http://www.primeminister.gov.gr (Έχουν ήδη ρίξει την ιστοσελίδα)

 Υπουργεία

– Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων  http://www.minagric.gr

– Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης  http://www.ypakp.gr

– Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  http://www.ministryofjustice.gr

– Υπουργείο Εθνικής Άμυνας  http://www.mod.mil.gr

– Υπουργείο Παιδείας, Δια Bίου Μάθησης & Θρησκευμάτων  http://www.minedu.gov.gr

– Υπουργείο Εξωτερικών  http://www.mfa.gr

– Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης     http://www.ypes.gr

-Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας    http://www.mindev.gov.gr 

– Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων    http://www.yme.gr

– Υπουργείο Οικονομικών      http://www.minfin.gr (Έχουν ήδη ρίξει την ιστοσελίδα)

– Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής    http://www.ypeka.gr

– Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμου  http://www.yppo.gr

-Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη  http://www.yptp.gr/

– Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης  http://www.yyka.gov.gr/

– Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας  http://www.yen.gr

 Φορείς του Δημοσίου – Ανεξάρτητες Αρχές 

– Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  http://www.dpa.gr/

– Γενική Γραμματεία Αθλητισμού   http://www.gss.gov.gr

– Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας – Ενημέρωσης      http://www.minpress.gr

– Γενική Γραμματεία `Ερευνας και Τεχνολογίας  http://www.gsrt.gr

– Γενική Γραμματεία Καταναλωτή   http://www.efpolis.gr

– Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς http://www.neagenia.gr

– Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας http://www.gscp.gr

– Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων  http://www.gsis.gov.gr

– Γενικό Λογιστήριο του Κράτους    http://www.mof-glk.gr

– Εθνικό Δίκτυο `Ερευνας και Τεχνολογίας   http://www.grnet.gr

– Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα  Ναρκωτικά   http://www.ektepn.gr/

– Εθνικό Τυπογραφείο http://www.et.gr

– Οργανισμός κατά των ναρκωτικών(ΟΚΑΝΑ)  http://www.okana.gr

– Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων http://www.kethea.gr

– Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών http://www.kep.gov.gr

– Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού

http://www.sae.gr

– Συνήγορος του Πολίτη http://www.synigoros.gr

Χρηματιστήρια

– Ελληνικά Χρηματιστήρια helex.gr, athexgroup.gr (Έχουν ήδη ρίξει τις ιστοσελίδες)