Η Διοικούσα Επιτροπή του παραρτήματος Κέρκυρας του ΕΣΥΝ, που προέκυψε από τις εκλογές της 16ης Απριλίου,συγκροτήθηκε στην πρώτη συνεδρίαση της σε σώμα ως ακολούθως:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ρούσσινος Κώστας
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πέρρος Νίκος
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κάντα Έφη
ΤΑΜΙΑΣ: Σκέμπρη Τζένη
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Σουρτζίνου Σπυριδούλα
ΜΕΛΟΣ: Βεδουράς Σπύρος
ΜΕΛΟΣ: Παπαδίοχος Παναγιώτης
ΑΝ. ΜΕΛΟΣ: Ξάνθου Ελένη
ΑΝ. ΜΕΛΟΣ: Μιχαλαρέας Ηλίας
ΑΝ. ΜΕΛΟΣ: Παπικινός Κώστας
ΑΝ. ΜΕΛΟΣ: Μπουχάγιαρ Σωτήρης.