Επέτρεψε τελικά ο καιρός να γίνει η παρέλαση του Σιόρ Καρνάβαλου ακόμα και με ψιλόβροχο και με τη συμμετοχή αρκετών ομάδων και χορευτικών γκρουπ. Φυσικά τον τόνο έδωσε το άρμα του Καρνάβαλου:

Σε απόλυτη σύμπλευση  με τον φλέγον ζήτημα της μεταφοράς των απορριμμάτων, ο Καρνάβαλος ταξίδεψε στον κεντρικό δρόμο της πόλης μέσα στο καράβι «Κέρκυρα-Κοζάνη Express».