Συνεδριάζει την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου, στις 18.30 το Δημοτικό Συμβούλιο Κέρκυρας με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη. 

Τα θέματα αφορούν κυρίως εκκρεμότητες υπηρεσιακού χαρακτήρα που πρέπει να ρυθμιστούν πριν το τέλος του έτους. Επίσης θα συζητηθεί η έγκριση του προγράμματος δράσεων τουριστικής προβολής του Δήμου για το 2018 καθώς και η έγκριση του προϋπολογισμού του εσόδων – εξόδων του Δ.Ο.Π.Α.Π. 

Η επόμενη συνεδρίαση θα γίνει την πρώτη εβδομάδα του νέου έτους και θα αφορά αποκλειστικά τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2018.