Ανακοινώθηκε από την πρόεδρο Μ. Μουζακίτη, ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 28 του μήνα ξανά στην Ιόνιο Βουλή (12.30 μ.μ.)

Τα θέματα:

  1. Ψήφιση του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Κέρκυρας, συνοδευόμενου από τη Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. και την αιτιολογική έκθεση εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2019 (Εισηγητής : κ. Γ. Η. Παντελιός).
  2. Ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2019 του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Γ. Η. Παντελιός).