Προχωρά η συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του οδικού δικτύου και η αντικατάσταση λαμπτήρων στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας, καθώς υπεγράφη η σχετική σύμβαση έργου.

Την εν λόγω σύμβαση έργου, η οποία φέρει τον τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2017-2018» και είναι συνολικού προϋπολογισμού 600.000€, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

Με το έργο αυτό αναμένεται να δοθεί λύση σ’ ένα άκρως σημαντικό πρόβλημα της καθημερινότητας ιδιαίτερα σε κεντρικούς δρόμους, οι οποίοι είναι στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η χρηματοδότηση γίνεται από πιστώσεις του Π.Δ.Ε. σε εκτέλεση της με αρ.πρ. 45247/18460/02-06-2017 απόφασης του Περιφερειάρχη της Π.Ι.Ν. Η σύμβαση υπεγράφη με την ανάδοχο εταιρεία «SUPERIOR PC IKE», μειοδότη του προαναφερθέντος έργου με προσφερθείσα μέση έκπτωση 59%, ήτοι 246.000 ευρώ με ΦΠΑ.

Η ολική προθεσμία περάτωσης του έργου έχει καθοριστεί σε δώδεκα μήνες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης.