Ο Γιώργος Χονδρογιάννης είναι ο νέος πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας.

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας αποτελεί την επιλογή του ΤΑΙΠΕΔ για να αναλάβει την προεδρία του Δ.Σ. του Ο.Λ.ΚΕ. στη θέση του Σπύρου Στεφανίδη.

Σύμφωνα με την απόφαση της Γ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ, χρέη διευθύνοντα συμβούλου του Οργανισμού θα εκτελεί ο πολιτικός μηχανικός, Σπύρος Ζερβόπουλος.