Κέρκυρα: Κλειστό το Δημοτολόγιο όλη την εβδομάδα για το κοινό

Από τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Κέρκυρας εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση για την προσαρμογή του προγράμματος εξυπηρέτησης των πολιτών, στο Δημοτολόγιο Δήμου Κέρκυρας: 

 
Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΦΕΚ 3/Β/5-1-2018) και λόγω  εφαρμογής  του νέου πληροφοριακού συστήματος Μητρώου Πολιτών.
Δεν θα είναι  δυνατή η εξυπηρέτηση πολιτών στο Δημοτολόγιο από τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου έως και την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου.
Παρακαλούνται οι πολίτες για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους να προσέρχονται στην Υπηρεσία Δημοτολογίου μετά την Τρίτη 23 Ιανουαρίουόπου αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες εργασίες των υπηρεσιών.